06.06.2018 Starost: 4 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA KREPITEV ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 6. 6. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih« ali krajše MoST. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je skoraj 3 milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov.


Namen projekta je preprečitev zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Gre za temeljni podporni del projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov«, ki se bo izvajal v 25 zdravstvenih domovih ter pripadajočih lokalnih skupnostih. S projektom MoST bo zagotovljena kakovostna, usklajena in učinkovita izvedba Nadgradnje in razvoja preventivnih programov.

Cilj projekta MoST je kontinuirano organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in spremljanje zdravstvenih domov in lokalnih skupnostih ter dodatno strokovno usposabljanje tako mreže izvajalcev preventivnih programov za vse populacijske skupine, kot tudi strokovnjakov z Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem konceptom sistemske podpore skupnostnega pristopa bo tako okrepljeno tudi medsektorsko sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

* * *


< ZAČETEK UPORABE ZUreP-2 IN GZ