01.09.2016 Starost: 6 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB V LASTI IN RABI OBČIN

Ljubljana, 31. 8. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen v kratkem, znaša 10,6 milijona evrov, Evropski kohezijski sklad bo prispeval 9 milijonov evrov.


Razpisana sredstva so namenjena občinam za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove, to je usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode itd.). Namen ukrepov, ki jih bo mogoče izvajati do 30. 9. 2018, je, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo. S tem bo spodbujena energetska učinkovitost, pametno upravljanje z energijo in uporaba obnovljivih virov energije tudi v javni infrastrukturi. 

 

Več informacij bo na voljo na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29.8.-2.9.2016