29.09.2017 Starost: 5 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ˝Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti˝. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2 milijona evrov, od tega bo 1,6 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad.


Cilji naložbe so razviti in zagotoviti standardizirano usposabljanje za strokovne sodelavce na enotni vstopni točki ter organizacija interdisciplinarnega usposabljanja, tako za izvajalce dolgotrajne oskrbe kot za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih. Ob tem bo zagotovljeno spremljanje in evalvacija pilotnih projektov ter koordiniranje aktivnosti med pilotnimi okolji in ZZZS, ki bo vzpostavil informacijsko podporo.

Rezultat pilotno preizkušenih pristopov za boljšo povezavo storitev dolgotrajne oskrbe bo vzpostavljena in delujoča enotna vstopna točka v sistemu dolgotrajne oskrbe. Na ta način bodo aktivnosti v projektu pomembno prispevale k izboljšanju socialne vključenosti in zmanjševanju tveganja revščine ter k spodbujanju razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi.

* * *

 

 

 


< ZAKONODAJNA SLED: SLEDLJIVOST VPLIVOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKIH SPLOŠNIH AKTOV