16.07.2020 Starost: 3 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

Ljubljana, 16. 7. 2020 - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa zaradi covida-19. Vrednost programa, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje, znaša nekaj manj kot 93 milijonov evrov in bo v celoti financiran iz Evropskega socialnega sklada, so sporočili iz vladne službe. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 38,64 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 54,35 milijona evrov. Ukrep je zasnovan kot pomoč gospodarstvu v luči epidemije covida-19.


Program je namenjen podjetjem, ki imajo po zaključku obdobja splošne izolacije zaradi posledic epidemije covida-19 zmanjšan obseg naročil in poslovanja. Ukrep je vlada zasnovala v tretjem protikoronskem zakonu. Subvencije za zaposlene so fiksne in mesečno znašajo 112, 224, 336 oziroma 448 evrov - odvisno od tega, za koliko je skrajšan njihov delovnik.

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa bo prispevalo k ohranitvi delovnih mest, ekonomski in socialni varnosti zaposlenih ter premostitvi poslovne škode podjetij, navajajo v vladni službi. Cilj programa je ohraniti 36.672 zaposlitev pri delodajalcih, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela.


< REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2020 – UVELJAVITEV ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI