21.09.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA SREDSTVA ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Ljubljan, 21.9.2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je organizirala novinarsko konferenco ob prihajajočem informativnem dogodku, v okviru katerega bodo predstavljeni regijski centri za ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. S sredstvi evropske kohezijske politike med drugim lahko skrbimo tudi za čistejše okolje,o tem pa se bodo lahko obiskovalci prepričali na vodenih ogledih v petih regijskih centrih za ravnanje z odpadki, ki bodo med 26. in 30. septembrom 2011 odprli svoja vrata.


 

SVLR, ki je v Sloveniji organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, vsako leto organizira informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje operativnih programov, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev. Dobre 1,57 milijarde evrov vredni Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru katerega se sofinancira tudi izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki - je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OP ROPI je namenjen zlasti izboljšanju infrastrukture in skrbi za bolj varno, čisto, zdravo in kakovostnejše okolje. V okviru omenjenega programa za izgradnjo in posodobitev omenjenih centrov je zagotovljenih dobrih 155 milijonov evrov. Do septembra 2011 so bile izdane odločbe za šest tovrstnih projektov v skupni vrednosti dobrih 254 milijonov evrov, od tega bo več kot polovico sredstev oz. slabih 137 milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

V Sloveniji se je po letu 2010 na podlagi novih zahtev Evropske komisije posvetil večji poudarek ločenemu zbiranju odpadkov in posledično racionaliziranju mreže centrov za obdelavo odpadkov, vendar bomo z zgrajenimi centri in tistimi, ki so v izgradnji, kljub temu zajeli celo Slovenijo. Tako bomo v skladu z evropskimi direktivami desežen cilj, ki nam do leta 2020 nalaga 50% recikliranje, nadaljnjo predelavo, energetsko izrabo in odlaganje. Poudarjenoje bilo, da se v Sloveniji od leta 2008 beleži zmanjšanje skupne količine odpadkov, zmanjšanje odloženih odpadkov in povečanje ločenega zbiranja. V letu 2010 smo tako z ločenim zbiranjem frakcij zbrali že 32% vseh komunalnih odpadkov, kar nas uvršča v povprečje evropskih držav.


< 46. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA