10.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA SREDSTVA V TURIZMU IN e- STORITVAH


Ljubljana, 10. 7.2009 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je objavila dva javna razpisa za koriščenje evropskih sredstev. Prvi v skupni vrednosti 23 milijonov evrov je namenjen dvigu konkurenčnosti turističnega gospodarstva, drugi v višini približno 3,6 milijona evrov pa projektom vzpostavitve e-vsebin in e-storitev.Kot so danes sporočili iz SVLR, je cilj prvega razpisa za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, natančneje dvig kakovosti in pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega.
Za njegovo izvajanje je odgovorno ministrstvo za gospodarstvo. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, katerih koriščenje bo možno do porabe oziroma najkasneje do 15. junija 2015, znaša 23 milijonov evrov, od tega je 19,55 milijona evrov namenskih sredstev ESRR ter 3,45 milijona evrov slovenske soudeležbe. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 31. avgusta do 12. ure.
Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 - za njegovo izvedbo je odgovorno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - pa je namenjen sofinanciranju projektov vzpostavitvi delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev prek spleta.
"Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, inovativne, delujoče e-storitve in e-vsebine," navajajo v SVLR. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša približno 3,6 milijona evrov, pri čemer nekaj več kot tri milijone evrov predstavljajo namenska sredstva ESRR, preostalo pa je sofinancirano iz domačih virov. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 17. avgusta do 14. ure.
SVLR je omenjena razpisa potrdil kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj za izvajanje operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013. Podrobnejše informacije o omenjenih razpisih so na www.svlr.gov.si.


<  "DA" SAMO ZA USTANOVITEV NOVE OBČINA MIRNA?