28.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGALA SPREMEMBE FINANČNIH POSTOPKOV ZA LAŽJI DOSTOP DO SREDSTEV EU

Ljubljana, 28. 5. 2010 - Evropska komisija je predlagala spremembe finančnih postopkov za lažji dostop do sredstev EU, s čimer bi spodbudili rast in inovacije.


 

Komisija predlaga poenostavitev upravnih postopkov in znižanje stroškov za upravičence. Nova pravila bodo zagotovila tudi več možnosti za povezovanje javnega in zasebnega financiranja, s čimer se bo povečal učinek naložb.

 

Preproste rešitve, kot so odprava obveznosti odpiranja ločenih bančnih računov in plačevanja obresti na vnaprejšnja plačila, bodo zmanjšale upravno breme za upravičence.

 

Dolgoročno pa si Komisija prizadeva, da sistem nepovratnih sredstev ne bi bil zgolj povračilo stroškov, temveč bi pomenil nagrajevanje uspešnosti oz. rezultatov. Cilj predlaganih sprememb je tudi izboljšali učinkovitost nadzora nad sredstvi EU in uvesti inovativne finančne mehanizme. Predlog Komisije, ki ga morata sprejeti Svet EU in Evropski parlament, temelji na rezultatih javnega posvetovanja o reviziji finančne uredbe. 

 

* * *


< 24. IZREDNA SEJA DZ