23.07.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA FINANCIRANJE NOVIH PROJEKTOV V OKVIRU TRETJEGA RAZPISA ZA PROGRAM LIFE+

Ljubljana, 23. 7. 2010 - Evropska komisija je odobrila financiranje 210 novih projektov v okviru tretjega razpisa za program LIFE+ (2007–2013). Iz Slovenije bodo financirani trije projekti v vrednosti 9,8 mio evrov.


 

Projekti prihajajo iz vse Evropske unije in obsegajo dejavnosti na področju ohranjanja narave in okoljske politike ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti 515 milijonov evrov, od katerih bo EU zagotovila 249,8 milijona evrov.

 

Iz Slovenije bodo financirani trije projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost v skupni vrednosti 9,8 milijona evrov, namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov: WETMAN, MANSALT in Life at Night – Življenje ponoči.

 

Po besedah evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika, s programom LIFE+ se še naprej financirajo visokokakovostni, inovativni projekti z visoko dodano vrednostjo za EU, ki bodo poleg znatnega prispevka k ohranjanju in izboljšanju okolja pripomogli tudi k vseevropskemu ozaveščanju glede izgube biotske raznovrstnosti, pomanjkanja vode in podnebnih sprememb.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Podrobnejše informacije o posameznih novih projektih LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost:
ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation09.pdf

 

* * *


< RAZPIS ZA NAJBOLJ ZELENO OBČINO V SLOVENIJI