21.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA REDNI MESEČNI SVEŽENJ ODLOČITEV O KRŠITVAH

LJUBLJANA, 21.11.2012 - Evropska komisija je danes objavila redni mesečni sveženj odločitev o kršitvah, v katerem začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 199 odločitev, od tega je pripravila 48 obrazloženih mnenj, 7 zadev, od katerih jih 5 vključuje denarne kazni, pa je predložila Sodišču Evropske unije.


V današnjem svežnju se ena odločitev o ugotavljanju kršitve evropske zakonodaje nanaša tudi na Slovenijo, in sicer Evropska komisija poziva Slovenijo, naj določi več območij za omrežje Natura 2000 – evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij. V skladu z direktivo o pticah morajo države članice določiti najprimernejša ozemlja kot posebna območja varstva za ohranjanje vrst ptic. Slovenija je določila 27 posebnih območij varstva, vendar sta njihovo število in velikost nezadostna v primerjavi s seznamom pomembnih območij za ptice, ki ga Komisija uporablja za presojo, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti. čŒeprav ima Slovenija med državami članicami največji delež ozemelj, določenih za omrežje Natura 2000, mora za izpolnjevanje zahtev direktive o pticah določiti še osem dodatnih območij, štirinajst območij pa povečati. Komisija je Sloveniji junija 2007 poslala uradni opomin, vendar pri pregledovanju posebnih območij varstva ni bilo napredka. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev), Slovenija pa se mora odzvati v dveh mesecih. čŒe ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.


< PREDSEDSTVO ZOS OBRAVNAVALO PREDLOG ZUJFO