27.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

EVROPSKA KOMISIJA IZDALA ODLOČBO ZA PROJEKT NADGRADNJE SISTEMA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA VODNEGA OKOLJA V SLOVENIJI

Ljubljana, 27. 5. 2009 – Evropska komisija je Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sporočila, da je izdala odločbo za t.i. veliki projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 32,9 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo v višini 27,7 milijona evrov sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada.


 

Osrednji cilj projekta je izboljšanje varnosti pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo ter boljše možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti. Poleg tega bo izboljšano poznavanje, spremljanje in ocenjevanje vodnega okolja v Sloveniji ter zanesljivejše hidrološke in meteorološke napovedi, ki bodo dolgoročno omogočile natančnejše napovedi izrednih hidroloških razmer ter celovitejšo zaščito in ohranjanje vodnih virov.

 

V okviru omenjenega projekta bo namreč na novo postavljeno ali nadgrajeno več različnih merilnih mest, in sicer 145 merilnih mest za spremljanje stanja površinskih voda, 46 merilnih mest za spremljanje kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda ter 90 meteoroloških postaj.

 

Poleg tega bo v okviru projekta postavljen vremenski radar na Pasji ravni v Polhograjskem hribovju, zgrajena nova stavba za potrebe kemijsko-analitskega, biološkega in usmerjevalnega laboratorija ter nabavljena ustrezna laboratorijska oprema, predviden pa je tudi nakup prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo ter posodobitev računalniškega centra in IT infrastrukture.

 

Pri pripravi vloge za omenjeni projekt je sodelovala tudi pobuda Jaspers. Slednja predstavlja skupno pomoč Evropske komisije, Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) pri pripravi velikih projektov in zagotavlja celovito pomoč v vseh fazah projektnega cikla - od začetne opredelitve projekta do odločitve Evropske komisije glede dodelitve pomoči.

 

To je že četrti potrjeni t.i. veliki projekt Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Pred njim je Evropska komisija izdala odločbe za dva projekta s področja prometa (avtocestna odseka Beltinci-Lendava in Slivnica-Draženci) ter enega s področja okolja (nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji).

 

V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija potrjuje le t.i. velike projekte. To so tisti projekti, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov evrov na področju okolja ter 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostima pa potrjujejo države članice.

 

Sredstva 1,6 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture so v prvi vrsti namenjena za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije. Omenjeni program je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini dobre 1,4 milijarde evrov, v manjši meri, in sicer v višini 224 milijonov evrov, pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

* * *


< DRŽAVA BO USTANOVILA INŠPEKCIJO ZA NADZOR PLAČ