14.12.2021 Starost: 1 let

EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 14. 12. 2021 - V okviru Programa projektov eProstor je okoljsko ministrstvo izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč. Na spletni strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) si tako lahko vsak pogleda kje so obstoječa poseljena zemljišča.


Podatki o poseljenih zemljiščih bodo v prihodnje združeni še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture. S tem bodo določena pozidana zemljišča, ki bodo predstavljala strokovno podlago pri določitvi nepozidanih stavbnih zemljišč in v nadaljevanju pri vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč.

Spletna stran eProstor je na voljo TU.

Spletna stran PIS je na voljo TU.

 

 

 

                                                        * * *


< PREDLOG NOVELE ZAKONA O ORGNIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA