17.05.2022 Starost: 1 let

EU POTRDILA NOVA PRAVILA ZA ČEZMEJNE ENERGETSKE PROJEKTE

Ljubljana, 16. 5. 2022- Svet Evropske unije je danes potrdil revizijo uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E), ki jo je parlament potrdil že aprila.


Uredba o TEN-E podpira čezmejne projekte, s katerimi bi povezali energetska omrežja držav članic in podpirali vključevanje obnovljivih virov energije.

Določa koridorje po vsej EU, da bi opredelili prednostna področja za naložbe. Določenih je 11 prednostnih koridorjev, ki se osredotočajo na električno energijo, priobalna območja ter vodik in elektrolizatorje.

Opredeljuje tudi tri prednostna tematska področja. Eno od teh je uvajanje pametnih omrežij električne energije, s čimer bi izboljšali učinkovitost omrežij električne energije. Drugo je čezmejno omrežje za ogljikov dioksid, ki bi omogočalo njegovo zajemanje in shranjevanje, tretje pa pametna plinska omrežja, osredotočena na obnovljive in nizkoogljične vire.

Glavne novosti, ki jih prinaša revidirana uredba, so obvezna merila trajnostnosti za vse projekte, osredotočanje na priobalno električno energijo in vodik, ukinitev podpore za novo infrastrukturo za nafto in zemeljski plin ter pospešitev uvajanja pametnih omrežij in elektrifikacije.

EU želi z novo zakonodajo med drugim poskrbeti za uskladitev s cilji evropskega zelenega dogovora in podnebnimi cilji ter podpreti večjo uporabo obnovljivih virov energije, vodika in novih tehnologij čiste energije. Želi doseči tudi bolj medsebojno povezano in integrirano energetsko infrastrukturo, da bi izoliranim regijam zagotovili zanesljivejšo oskrbo z energijo, ter še naprej zagotavljati konkurenčnost na trgu, zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno dostopnost energije.

Pogajalci Sveta EU, v katerem so države članice, in Evropskega parlamenta, so začasni dogovor o revidirani uredbi o TEN-E dosegli decembra lani v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Zdaj pa sta oba sozakonodajalca predlog še uradno potrdila. Uredba bo začela veljati z objavo v uradnem listu EU.


< INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO