31.07.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

E-INFORMATOR EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Ljubljana, 31.7.2009- Izšel je novi e-informator Evropa za državljane.
 
 


V njem si lahko preberete:

 

1. NOVA SPLETNA STRAN www.ezd.si

2. OBJAVLJEN RAZPIS ZA STRUKTURNO POMOčŒ

3. OBJAVLJEN RAZPIS ZA INOVATIVNE AKCIJE

4. OBJAVLJENI PRIJAVNI OBRAZCI ZA SEPTEMBRSKI RAZPISNI ROK

5. NAPOVEDUJEMO REGIONALNE PREDSTAVITVE

6. LETNE TEMATSKE PRIORITETE 2010

7. EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST - OPEN DAYS 2009

8. KOMISIJA ZAčŒELA JAVNO POSVETOVANJE O MOBILNOSTI MLADIH

9. PROJEKTI EZD V SLOVENIJI

 

1. NOVA SPLETNA STRAN WWW.EZD.SI

 


 

Za vas smo pripravili spletno stran www.ezd.si, ki vsebuje koristne informacije o programu Evropa za državljane (EZD). Vsebina spletne strani je razdeljena na pet zavihkov:

· PROGRAM vsebuje informacije o programu, pravila za prijavo projektov, vodnik po programu ter dostop do obrazcev za prijavo in poročanje;

· POMOčŒ nudi pregled podpornih ukrepov za potencialne prijavitelje kot so predstavitve programa, delavnice za prijavo projektov ter pomoč pri iskanju tujih partnerjev;

· OGLEDALO je namenjeno razširjanju dobrih praks s pomočjo galerije projektov, objavi publikacij, logotipov in statističnih podatkov o programu EZD;

· DRŽAVLJANSTVO EU ponuja različne možnosti za sodelovanje pri soodločanju o prihodnosti EU, predvsem preko povezav na posvetovanja evropskih institucij.

Ker želimo, da bi bila vsebina spletne strani uporabniku prijazna in koristna, bomo veseli, če nam boste na info@ezd.si posredovali Vaše pripombe in predloge.


 


 

2. OBJAVLJEN RAZPIS ZA STRUKTURNO POMOčŒ

 


 

Razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam in možganskim trustom na področju evropskih javnih politik ter nevladnim in drugim organizacijam, ki delujejo v okviru civilne družbe na evropski ravni in ki si prizadevajo za cilje v splošnem evropskem interesu. Tem organizacijam je omogočena strukturna pomoč oziroma donacije za poslovanje, kar pomeni finančno podporo za del operativnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju rednih dejavnosti organizacije. Rok za prijavo je 15. oktober 2009.

Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action2_1_12_en.php, kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci.


3. OBJAVLJEN RAZPIS ZA INOVATIVNE AKCIJE

 


 

Splošni cilj tega razpisa je pripraviti in preizkusiti inovativne nadnacionalne programe za nastanek dolgoročnih partnerstev mednevladnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v okviru civilne družbe ter so dejavne na področju programa Evropa za državljane v različnih sodelujočih državah. Rok za prijavo je 30. september 2009.


Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2009/call_action1_16_2009_en.php, kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci.


4. OBJAVLJENI PRIJAVNI OBRAZCI ZA SEPTEMBRSKI RAZPISNI ROK

 


 

Na spletni strani izvajalske agencije (EACEA) eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/index_en.phpso objavili prijavne obrazce za Ukrep 1.1 Srečanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti. Rok za prijavo teh projektov je 1. september 2009.


5. NAPOVEDUJEMO REGIONALNE PREDSTAVITVE

 


 

Informacijska pisarna programa Evropa za državljane in Nacionalna agencija programa Mladi v akciji načrtujeta med 27. avgustom in 8. septembrom 2009 5 regionalnih dogodkov v osrednjeslovenski, gorenjski, goriški in podravski regiji ter jugovzhodni Sloveniji. Namen teh dogodkov je predstaviti oba programa EU s primeri dobrih praks ter evropske informacije za mlade Eurodesk. V sklopu teh predstavitev bo organizirana tudi krajša delavnica na temo organizacije kvalitetnih mednarodnih projektov. Regionalne predstavitve so namenjene širši javnosti, občinam in nevladnim organizacijam iz regije.

Podrobnejše informacije o predstavitvah boste prejeli po elektronski pošti.

 


 

6. LETNE TEMATSKE PRIORITETE 2010

 


 

Projekti, ki bodo prijavljeni na rok 1. septembra in kasnejše roke, morajo poleg stalnih tem upoštevati tudi letne teme programa EZD za leto 2010. Stalne teme programa EZD si lahko ogledate na spletni strani www.ezd.si/program/cilji-in-teme/.

Za leto 2010 veljajo naslednje prednostne teme:

· Praznovanja dneva Evrope 9. maja v kontekstu 60. obletnice Schumanove deklaracije;

· Vloga društev, zavodov, ustanov in drugih pravnih oseb zasebnega prava, ki delujejo znotraj civilne družbe ter participacija prebivalcev v demokratičnem življenju EU;

· Enake možnosti v političnem življenju;

· Osveščanje in mobilizacija deležnikov o načrtovanem evropskem letu prostovoljstva 2011;

· Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010;

· Vpliv in posledice trenutne ekonomske situacije: vključevanje prebivalcev in civilne družbe v oblikovanje rešitev, ki bodo prilagojene lokalnemu okolju ter izmenjava izkušenj v zvezi s tem v evropskem kontekstu;

· Sodelovanje med upravičenci in njihov vpliv na sedanje in prihodnje politike EU.

 


 

7. EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST - OPEN DAYS 2009

 


 

Letos bodo Open days 2009 potekali pod sloganom »Globalni izzivi, evropski odzivi« med 5. in 8. oktobrom v Bruslju. Program bo zajemal konference, seminarje in srečanja na teme kot so razvoj, podnebne spremembe, teritorialno sodelovanje in kohezijska politika EU. Več o programu si lahko preberete na spletni strani:

ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/.

Udeležba na dogodkih je brezplačna, zahteva pa se registracija prek spletne strani ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/registration.cfm.

 


 

8. KOMISIJA ZAčŒELA JAVNO POSVETOVANJE O MOBILNOSTI MLADIH

 


 

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o mobilnosti mladih, saj želi mladim omogočiti še več priložnosti za izobraževanje in usposabljanje v tujini. V ta namen je Komisija izdala tudi Zeleno knjigo o spodbujanju učne mobilnosti mladih, ki je dostopna na spletni strani ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_sl.pdf.

Možnosti za sodelovanje tako državljanov kot organizacij pri posvetovanju so navedene na spletni strani ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/mobility_en.html.

 


 

9. PROJEKTI EZD V SLOVENIJI

 


 

Občina Ig je med 1. in 6. julijem gostila srečanje prebivalcev pobratenih lokalnih skupnosti iz Andaluzije, Paterna del Campo in Escacena del Campo.

Več o projektu lahko preberete v glasilu občine Ig (str. 4 in 5):

www.obcina-ig.si/AKTUALNO/Mostiscar/5-9not1.pdf

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia je 14. in 15. julija gostil delegacijo iz madžarskega mesta Koszeg.

Več informacij o projektu lahko preberete na spletnih straneh:

www.celeia.info/Razvojni_projekti in

www.celeia.info/upload/doc/202_Projekt_TWINNING_FOR_FUTURE_TRAVELLER_TRIBES.pdf


< OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO