20.03.2020 Starost: 9 dni

DZ UZAKONIL MOŽNOST ENOLETNEGA ODLOGA ODPLAČEVANJA POSOJIL

Ljubljana, 20. 3. 2020 - DZ je soglasno s 77 glasovi sprejel zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev, ki ga je vlada skupaj s še nekaterimi drugimi ukrepi pripravila z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa. Odplačevanje posojil bo mogoče odložiti za leto dni.


Kot je zapisano v zakonu, bodo lahko posojilojemalci, ki zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, na svojo banko naslovili vlogo za odlog odplačevanja posojila.

Tistim, ki jim je bilo z državno odredbo onemogočeno poslovanje, kot so gostilne in restavracije, bodo morale banke prošnjo obvezno odobriti.

Vlogo za odlog plačila obveznosti bodo lahko posojilojemalci vložili najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa bo veljal še 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Za odlog plačila posojila bodo lahko zaprosili gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge in ustanove, pa tudi samozaposleni in fizične osebe, če so državljani Slovenije.

Ker bi se podjetja, ki bodo uveljavljala ta ukrep, obravnavala kot neplačniki, so poslanci v zakon zapisali tudi določbo, da se kreditojemalcem zaradi zamika odplačila posojila bonitetna ocena ne bo poslabšala.


< 32. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS