13.05.2019 Starost: 2 let

DZ SPREJEL ZAMIK NOVEGA MNOŽIČNEGA VREDTENJA

Ljubljana, 13.5.2019 - DZ je danes sprejel noveli zakonov, s katerima je izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja.


Novela zakona o množičnem vrednotenja nepremičnin rok za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih zamika z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, hkrati se za to obdobje podaljša veljavnost obstoječega sistema.
Povezano s tem je bilo treba spremeniti zakon o evidentiranju nepremičnin, v katerem se rok za začetek uporabe novega sistema vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru s 1. junija 2019 prestavlja na 31. marec 2020.
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji je bil s spremembo zakona leta 2017 nadgrajen, da bi se skladno z odločitvijo ustavnega sodišča lahko pripisane vrednosti nepremičnin uporabile tudi za davčne namene.
Jeseni bo izvedeno poskusno vrednotenje in modeli bodo javno razgrnjeni. Geodetska uprava bo po proučitvi pripomb in predlogov nato predlagala sprejetje modelov na vladi in do konca marca izvedla množično vrednotenje. Lastniki naj bi obvestila o novih pripisanih vrednostih prejeli v aprilu 2020.
                                                 *  *  *


< USMERITVE ZA POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJETJA OPPN V SKLADU Z ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2)