12.07.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Peta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 11. julija 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih in novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.


 

 

NOVELA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIĹ čŒIH (ZKZ-D)

Novela zakona

o kmetijskih zemljiščih znižuje višino odškodnin za spremembo namembnosti

kmetijskih zemljišč. Poleg tega se bo odškodnina odmerila le od tlorisa objekta

in ne več od celotnega zemljišča. Novela prinaša črtanje odškodnine za

zemljišča, ki imajo boniteto nižjo od 50. Gre za zemljišča z največjim

proizvodnim potencialom, ki so nujno potrebna za pridelovanje hrane.  

Predlagatelji

se zavedajo nujnosti zaščite najboljših kmetijskih zemljišč, a obenem menijo,

da bo edina prava zaščita najboljših kmetijskih zemljišč takrat, ko bo

vzpostavljen kataster trajno varovanih kmetijskih zemljišč.

Minister za

kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je ob predstavitvi izpostavil, da so se

lotili priprave zakona, s katerim nameravajo jeseni vnesti nove spremembe

zakona o kmetijskih zemljiščih in ena od teh vsebin je tudi nadomestilo. "Ključno

je tudi, da z vladno uredbo določimo trajno varovana zemljišča, kajti bojimo

se, da bo običajni postopek, ki bo potekal preko sprejema občinskih prostorskih

načrtov občin, potekal predolgo in bi bil lov nad kmetijskimi zemljišči

predolgo odprt, predvsem v tistem delu, ko govorimo o spremembi kmetijskih zemljiščih,"

je poudaril Bogovič.

Prvotni

predlog novele je sicer predvideval popolno ukinitev odškodnin, kar so

predlagatelji kasneje dopolnili z amandmajem, v katerem so odškodnine ostale za

najkakovostnejša kmetijska zemljišča z bonitetno oceno nad 50. Višino teh

odškodnin pa so nekoliko znižali.

NOVELA ZAKONA O PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE

(ZLPLS-E)

Novela Zakona

o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije posega v delovanje Fundacije za

šport (FĹ O). FĹ O je v zadnjih letih športnim organizacijam namenila letno od 10

do 13 milijonov evrov. Zakon med drugim spreminja način izbora članov sveta ter

združuje upravljanje sveta fundacije v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost,

kulturo in šport (MIZKĹ ).

Novi svet

FĹ O bo imel namesto sedanjih 15 odslej 17 članov, od tega bo eden prišel z Ministrstva

za finance, dva iz občin (po eden iz vzhodnega in zahodnega dela države),

ostalih 14 pa iz športnih zvez. Ĺ tirje bodo prišli iz olimpijskih športov individualnih

športnih panog, dva iz ekipnih športov, dva iz občinskih športnih zvez po

regionalnem ključu, enega bodo izbrali športniki med sabo, dva bosta

predstavnika športnih zvez, ki se ukvarjajo pretežno z rekreacijo, dva iz

neolimpijskih športov, invalidskih organizacij in miselnih športov, eden pa bo

predstavnik trenerjev.

čŒlane sveta

FĹ O bo državnemu zboru v potrditev poslej predlagal strokovni svet za šport

vlade, volitve pa bodo na odprti listi.

***< SEJA VLADE