31.05.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

DZ RAZGLASIL SPREJETE USTAVNE SPREMEMBE

Ljubljana, 31. 5. 2013 - Državni zbor je sprejel odloka, s katerima je razglasil ustavne spremembe s področja referendumske ureditve in v ustavo vpisal fiskalno pravilo. S tem minuli teden potrjene ustavne spremembe tudi začenjajo veljati.


Poslanke in poslanci so sprejeli Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave RS ter Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave RS.

Zakonodajni referendum bo po novem lahko zahtevalo 40.000 volivcev, ne pa več tudi tretjina poslancev in državni svetniki.

Z ustavo so odslej določene tudi vsebine, o katerih referendum ni mogoč. Tako se na referendumu ne bo smelo odločati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna; o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč; o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb; in o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic oziroma drugo neustavnost.

Spremembe uvajajo tudi model t. i. zavrnitvenega referenduma, po katerem je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Prav tako Državni zbor RS ne bi bil več vezan na izid referenduma in bi lahko takoj po zavrnitvi predlagal boljši zakon.

Fiskalno pravilo določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku. Uveljavilo se bo z letom 2015, podrobnosti načina uravnoteženja javnih financ pa bo opredelil izvedbeni zakon.


* * *


< SEJA VLADE RS