25.05.2017 Starost: 6 let

DZ POTRDIL VIŠJO POVPREČNINO

Ljubljana, 24. 5. 2017 - Poslanci so potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017 in 2018, ki bo zagotovila višjo povprečnino za občine, in sicer 533, 50 evrov.


Povprečnina za občine za letos se bo po sprejeti noveli povišala s 530 na 533,5 evrov, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja. Dvig povprečnine sicer sledi obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. Državni proračun bo dvig povprečnine stal 7,2 milijona evrov.

 

V ZOS smo opozarjali, da navedena povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov občin. Zahtevali smo povprečnino v višini 547,50 evrov za 2017 oz. 562,14 evrov za 2018.

 

Novela zakona določa tudi do 70 odstotkov predplačila na javnih razpisih za nevladne organizacije, kadar pogodbena cena ne preseže 20.000 evrov, in ko se projekt v celoti izvede v tekočem letu. To pomeni, da lahko ministrstva, občina in drugi državni organi nevladnim organizacijam, katerih dejavnosti, projekti ali programi so bili na javnem razpisu izbrani za sofinanciranje, izplačajo do 70 % sredstev vnaprej. S tem namreč rešujejo predvsem težave manjših nevladnih organizacij, ki nimajo sredstev, da bi jih zalagale, saj temeljijo večinoma na prostovoljnem delu.

 

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017