21.09.2016 Starost: 6 let

DZ PONOVNO POTRDIL ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 20. septembra - Poslanci so na zahtevo državnih svetnikov ponovno odločali in znova tudi sprejeli Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


Odložilni veto na zakon je predlagala Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet je prepričan, da bi moral zakon prepustiti odločitev o načinu izvajanja dela pogrebne dejavnosti, ki ga zakon ne opredeli kot obvezno gospodarsko javno službo, občinam in njihovim organom. Te pa bi jo lahko opredelile kot gospodarsko javno službo ali jo prepustile trgu.

 

Po mnenju Ministrstva za gospodarstvo pa zakon omogoča večjo kakovost pogrebne dejavnosti, ki ne sme biti dražja, temveč izključno cenejša. Prenova zakonodaje je bila potrebna tudi zaradi zastarele zakonodaje iz leta 1984 in zelo različnih praks med občinami.

 

V skladu z novim zakonom bi državljani lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev. Pokopališka dejavnost bi ostala v pristojnosti občin, medtem ko se bi pogrebna dejavnost, če bi bilo to mogoče, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost.

 

Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

 

 


< TRETJI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN: POVPREČNINA 530 EVROV V 2017 IN 536 EVROV V 2018