16.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DZ O POMEMBNIH ZAKONIH S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Seja DZ RS se bo začela v ponedeljek 19. maja in bo trajala do četrtka, 29. maja, na njej pa bo obravnavan tudi predlog za razpis referenduma o pokrajinah. Obravnavani bodo tudi predlog novele zakona o financiranju občin, predlog novele zakona o lokalnih volitvah, predlog novele zakona o vodah, predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju in predlog novele zakona o varnosti v cestnem prometu.


V ponedeljek bodo poslanke in poslanci v okviru potrjevanja dnevnega reda majske seje najprej odločali o tem, ali bodo novelo zakona o visokem šolstvu sprejemali po nujnem postopku, kar predlaga kolegij DZ, takoj zatem pa bodo prešli na predlog za razpis posvetovalnega referenduma. čŒe bo predlog sprejet, bo DZ v torek opravil še razpravo o odloku za razpis referenduma, ki določa samo referendumsko vprašanje, še pred tem pa se bo o njem izreklo matično delovno telo.
Takšni odločitvi predsednika kolegija DZ Franceta Cukjatija so sicer nasprotovali vodje opozicijskih poslanskih skupin, ki so menili, da DZ predloga za razpis referenduma ne more obravnavati brez mnenja matičnega delovnega telesa. Slednje namreč na svoji seji k predlogu ni sprejelo nobenega mnenja. Takšnih navedbam je ugovarjal Cukjati, ki je dejal, da so do zdaj pri podobnih vprašanjih vedno ravnali tako, zato bodo enako ravnali tudi tokrat. čŒeprav so bile po prvotnem predlogu časovnega poteka seje poslanska vprašanja premieru in ministrom predvidena za ponedeljek, so člani to točko dnevnega reda zaradi številnih mednarodnih obveznosti premiera in ministrov na ta dan, prestavili na sredo ob 9. uri. V torek bodo poslanske in poslanci najprej ponovno odločali o novem kazenskemu zakoniku in noveli zakona o odvetništvu - na oba zakonska predloga je državni svet sprejel odložilni veto - nato pa bodo začeli drugo obravnavo novega zakona o Triglavskem narodnem parku. Zakon je v državni zbor vložila vlada, z njim pa naj bi korenito popravili zdaj veljavni zakon. V torek naj bi opravili tudi razpravo o avtentični razlagi prvega odstavka 113. člena zakona o delovnih razmerjih. Do konca naslednjega tedna bodo poslanke in poslanci med drugim odločali tudi o zakonu o duševnem zdravju, predlogu zakona o upravljanju premoženja pridobljenega s prodajo državnih deležev in predlogu zakona o letni dajatvi za uporabo motornih vozil. Prav tako naj bi dali soglasje k letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2008 ter poroštvo za obveznosti Dars iz naslova posojil v višini 544,22 milijona evrov. Zadnji teden v maju bodo poslanci zasedanje začeli v torek, ko bodo imeli na dnevnem redu novelo stanovanjskega zakona, novelo o vodah in novelo zakona o zdravniški službi. Plenarno zasedanje in s tem tudi majsko sejo bodo zaključili v četrtek, ko bodo med drugim obravnavali zakon o mediaciji, novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in novelo zakona o visokem šolstvu.


< SEJA VLADE 15. MAJ 2008