29.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DZ NAPOVEDAL PODPORO PRENOSU NEPREMIČNIN SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE

Ljubljana, 29. 01.2009- DZ se je seznanil s poročilom nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ob tem je večina poslanskih skupin napovedala podporo sklepu matičnega odbora DZ za kmetijstvo, s katerim DZ vladi nalaga hiter sprejem sprememb zakona javnih skladih v delu, ki se nanaša na prenos nepremičnin na občine.Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je decembra lani na predlog poslanca Janka Vebra (SD) sprejel dva sklepa, naj vlada nemudoma pripravi predlog sprememb zakona o javnih skladih v delu, ki se nanaša na prenos nepremičnin na občine, ter da koncesijski akt o podelitvi koncesije v državnih gozdovih uskladi s 164. členom zakona o varstvu okolja. Ta med drugim govori, da če koncesijo na naravni dobrini podeli država, pripada del plačila za koncesijo tudi občini.

 

 

 

 

 

Večina poslanskih skupin je v razpravi obema omenjenima sklepoma napovedala podporo. Glasovanje je napovedano za danes zvečer. Sklad kmetijskih zemljišč je v letu 2007 ustvaril 7,61 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar je občutno nad načrtom, saj je ta predvideval le dobrih 180.000 evrov presežka, je razvidno iz poročila, ki ga je danes poslancem predstavila predsednica nadzornega odbora sklada Marija Osvald.

* * *


< POSVET O TEŽAVAH PRI IZVAJANJU JAVNIH SLUŽB