05.01.2017 Starost: 6 let

DVIG POVPREČNINE DA, VENDAR RAZHAJANJA GLEDE VIŠINE

Ljubljana, 4. 1. 2017 – Zaradi dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim so bili dogovorjeni ukrepi na področju plač, ki bodo dodatno obremenili tudi občinske proračune, združenja občin zahtevamo dvig povprečnine. Ministrstvo za finance se s prilagoditvijo višine povprečnine strinja, vendar so razhajanja glede višine dviga po današnjem sestanku precejšnja. MF je predlagal dvig povprečnine za dobra 2,4 evra v letu 2017 oz. 7,7 evrov v letu 2018. Predstavniki občin zahtevamo več.


Ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman je predstavila finančne učinke dogovora s sindikati javnega sektorja glede plač. Ocenjujejo, da bo dogovor glede plač za vse blagajne, iz katerih se financirajo plače, prinesel v letu 2017 dodatno obremenitev v višini 56 milijonov evrov, od česar 30 milijonov evrov odpade na višje plačilo regresa (12,4 milijonov evrov) in premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje (17,2 milijonov evrov). Odprava omejevalnih ukrepov in postopna odprava anomalij pa bo znašala 26,4 milijonov evrov, pri čemer naj bi porazdelitev bremen po posameznih blagajnah pomenila, da odpade na občine 5 % mase za odpravo omejevalnih ukrepov ter 8 % za odpravo plačnih anomalij. To naj bi za občine v letu 2017 pomenilo dodatnih 4,8 milijonov evrov v letu 2017 ter še dodatnih 10,6 milijonov evrov v letu 2018 (z upoštevanim rednim napredovanjem). Iz tega MF predlaga dvig povprečnine, določene v ZIPRS1718, za leto  2017 za dodatna 2,4 evra oz. 7,7 evrov za leto 2018.

 

Že takoj po sklenitvi dogovora glede ukrepov na področju plač smo v Združenju občin Slovenije na Vlado RS naslovili poziv k dvigu povprečnine. Danes je predsednik ZOS Robert Smrdelj zahtevo ponovil, in sicer predlagamo, da naj se povprečnina za letos poviša za 5,6 evra na 535,6 evra na prebivalca in za leto 2018 za 9,1 evra na 545,1 evra. Predsednik ZOS je ministrico tudi opozoril, da so njihovi izračuni minimalistični in nepopolni ter pozval, da se oceni tudi strošek, ki se bo odrazil v povečanih oskrbovalninah v domovih za starejše.

 

Ministrstvo bo pripravilo natančnejše in dopolnjene izračune, na podlagi se bodo ocenili dodatni odhodi občin zaradi dogovora s sindikati, potem pa se bomo v drugi polovici januarja ponovno sestali.

 

Predstavniki občin smo tudi opozorili, kar sicer počnemo že več let zapored, da sredstva, ki jih dobijo občine iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko določenih nalog, ne dosega dejanskih stroškov.

 

 


< DECEMBERSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E- KOTIČKA