30.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DURS ZAKLJUČIL S PRVIM SKLOPOM PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 30. 9. 2011 - Davčna uprava RS je uspešno izvedla 1. sklop prenove informacijskega sistema in s 1. 10. 2011 uvaja novo informacijsko podporo poslovnim funkcijam davčnega računovodstva in izvršbe ter informacijsko podporo prekrškovnim organom. Vse potrebne aktivnosti so bile v sodelovanju z vsemi deležniki uspešno izvedene.


Prehod na novo informacijsko podporo se bo začela 1. oktobra 2011, in sicer s pripravo zaključnih računov po stanju 30. 9. 2011 ter s pripravo otvoritvenih stanj, ki so potrebna v novem sistemu.

DURS bo v nadaljevanju izvajal procedure za prenos podatkov iz starih nepovezanih sistemov na nov sistem, kar je najpomembnejši del prehoda.

Izdelava zaključnega računa, priprava otvoritvenih stanj in prenos podatkov med sistemi bodo predvidoma trajali do 7. 10. 2011. Podatki iz novega informacijskega sistema in poročila o razdelitvi prilivov po vrstah javnfinančnih prihodkov bodo za prejemnike sredstev na voljo 10. 10. 2011.

* * * < PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA