30.06.2020 Starost: 3 let

DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ZA RAZBREMENITEV OBČIN (FINANČNO IN BIROKRATSKO)

Ljubljana, 30. junija - Sestala se je delovna skupina za lokalno samoupravo. Posvetili so se zakonu o finančni razbremenitvi občin in napovedali tudi druge ukrepe za finančno in birokratsko razbremenitev občin. Ob tem je minister Koritnik kot ključen že izveden ukrep omenil tudi dvig povprečnine, kar so pozdravili tudi predstavniki reprezentativnih združenj občin. Predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj je pohvalil, da se je vlada za to odločila kljub krizni situaciji zaradi epidemije covida-19. Dvig povprečnine in možnost višje zadolžitve občin za približno 25 odstotkov bosta po njegovih besedah pomembno vplivala na že zastavljene investicije, da jih zaradi epidemije ne bodo ustavljali.


Kot je v izjavi za medije ob robu srečanja pojasnil Koritnik, se je delovna skupina za lokalno samoupravo sestala prvič po epidemiji covida-19, komunikacija s predstavniki lokalne samouprave pa je tekla redno že doslej, po njegovih ocenah tudi uspešno. Pri tem je omenil, da so v protikoronske zakonske pakete umestili precej rešitev, ki so olajšale delo občinam.

Danes so se pogovarjali tudi o zakonu o finančni razbremenitvi občin, ki je v parlamentarnem postopku. "V enem tednu bomo skomunicirali morebitne dodatne predloge, rešitve za predvsem administrativno razbremenitev delovanja občin," je napovedal minister.

Prav tako so se dogovorili, da bodo iz nabora 20-25 zakonov s področja lokalne samouprave, ki ga je oblikovala prejšnja delovna skupina, določili pet zakonov, ki bi jih prioritetno obravnavali na naslednjih srečanjih. Srečevali se bodo sicer vsake tri do štiri mesece, je še pojasnil.

Ob tem je minister kot ključen že izveden ukrep omenil tudi dvig povprečnine, kar so pozdravili tudi predstavniki reprezentativnih združenj občin. Predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj je pohvalil, da se je vlada za to odločila kljub krizni situaciji zaradi epidemije covida-19. Dvig povprečnine in možnost višje zadolžitve občin za približno 25 odstotkov bosta po njegovih besedah pomembno vplivala na že zastavljene investicije, da jih zaradi epidemije ne bodo ustavljali.

Kot je pojasnil Smrdelj, bo povprečnina letos za približno 70 milijonov evrov višja, kot je bilo predvideno sicer. Občine bodo imele po njegovih besedah zelo verjetno več stroškov ali več izpadov prihodkov, računajo pa, da se bodo ti v veliki meri vendarle pokrili. Opozoril je sicer na velike razlike med posameznimi občinami pri tem.

Poleg finančne razbremenitve občin se zdi Smrdelju pomembna tudi razbremenitev občin z birokratskimi postopki. Kot je pojasnil, jih čaka precej dela, saj sredstva, ki so na razpolago, občine zdaj porabijo manj racionalno, kot bi jih lahko.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Aleksander Jevšek je med vprašanji, ki jih imajo še na dnevnem redu, omenil tudi novo formulo za izračun povprečnine. Ta bo po njegovih besedah zahtevala veliko usklajevanje tudi znotraj občin, kjer so pogledi na to zelo različni.

Tako kot Jevšek je tudi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Gregor Macedoni izrazil zadovoljstvo z dialogom. "Pozdravljamo, da skupaj za isto mizo rešujemo odprte probleme," je dejal.

Kot so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost, so v delovni skupini, ki jo je imenoval minister Koritnik, poleg dveh predstavnikov ministrstva še štirje predstavniki SOS ter po trije predstavniki ZOS in ZMOS. Skupina bo obravnavala ukrepe izvajanja politike ministrstva na področju lokalne samouprave, predloge predpisov in druge pomembne odločitve na področju lokalne samouprave. Naslednjič se bo sestala konec septembra.

V nadaljevanju se je minister sestal tudi z delegacijama predstavnikov slovenskih občin v kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v odboru regij pri EU. Na srečanju so izmenjali stališča o predsedovanju Slovenije Svetu EU 2022 in o aktivnostih delegacij v obeh mednarodnih organizacijah. Minister se je ob tem zavzel, da se to sodelovanje v tem mandatu okrepi ter se predstavnikom s strani ministrstva zagotovi večja podpora pri njihovem delu v obeh mednarodnih odborih, so zapisali.


< VLADA SPREJELA PKP4