07.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DS SPREJEL VETO NA ZAKON O USTANOVITVI DVEH OBČIN

 Ljubljana, 7. 4. 2010 - Državni svetniki so z 19 glasovi za in štirimi proti izglasovali veto na zakon o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna. Tako so pritrdili argumentom predlagateljev veta - med njimi koprskega župana Borisa Popoviča -, in v razpravi med drugim izpostavili potrebo po ohranitvi enotnega prostora, ker je to zaradi Luke Koper v širšem gospodarskem interesu.


 

Popovič je uvodoma poudaril, da ustanovitev občine Ankaran ne predstavlja celovitega reševanja neustavnosti Mestne občine Koper, ampak izločitev Ankarana problem še poglablja. Poleg tega po njegovih besedah Ankaran ne izpolnjuje vseh zakonskih kriterijev; nima 5000 prebivalcev, pogoji za ustanovitev občine kot izjeme z manjšim številom prebivalcev pa po njegovem niso bili določno izkazani.

Kot dvojezično območje Ankaran tudi nima devetletne osnovne šole in vrtca v italijanskem učnem jeziku in tudi ne knjižnice, je opozoril koprski župan. Ustanovitev občine Ankaran po njegovem prepričanju tako bistveno posega v ustavno zaščitene pravice italijanske narodne skupnosti in pomeni tudi nespoštovanje mednarodnih pogodb in sporazumov. Poudaril je tudi, da bo ustanovitev nove občine Ankaran lahko imela izrazito negativni vpliv na poslovanje in razvoj Luke Koper, kar ima lahko škodljive posledice tako za MOK kot tudi za širšo regijo in državo kot večinskega lastnika luke. Obžaloval pa je, da je v zakon vključena tudi občina Mirna, kjer je zgodba po njegovem drugačna.

Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš je poudaril, da je vlada predlog novele zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki določa ustanovitev občin Ankaran in Mirna, pripravila kot posledico predhodnih postopkov. V njihovem okviru je namreč državni zbor ugotovil, da Mirna in Ankaran izpolnjujeta pogoje za ustanovitev novih občin, za to pa je bila izražena tudi volja prebivalcev na referendumu.

Vodja Pobude za ustanovitev Občine Ankaran Gregor Strmčnik je v odzivu na sprejetje veta ugotavljal, da problematika daleč presega samo ustanovitev občine Ankaran. Kot je dejal, danes v državnem svetu ni bilo glasovanja o Ankaranu in tudi poslanke in poslanci v državnem zboru ne bodo odločali o Ankaranu. "V obdobju, ko laž, prevara in goljufija postajajo vsakodnevne vrednote, moramo v Sloveniji močno in poglobljeno razmisliti o naši skupni prihodnosti," poudarja Strmčnik.
Zato bodo tokrat poslanke in poslance, ki so o tem enkrat že odločili, nagovarjali k pomoči za obrambo osnovnih demokratičnih načel. Sedaj rabijo sedem dodatnih glasov, "ki bodo pritrdili pomembnosti tega, da se zakonodajni postopek, ki je bil izglasovan v državnem zboru na temelju referendumske volje ljudi, ne sme poteptati".

Dogajanje v zvezi z zakonom o ustanovitvi občin Mirna in Ankaran v zadnjem času je po mnenju večine prebivalcev Krajevne skupnosti Mirna preseglo meje sprejemljivega. Kot so zapisali v omenjeni krajevni skupnosti (KS), so se razprava in dileme ves čas bolj ali manj vztrajno nanašale le na ustanovitev občine Ankaran. V KS Mirna po besedah njene predsednice Barice Kraljevski ne želijo presojati, kdo ima prav in kdo ne, jim je pa dovolj, da so nemočno ujeti v igrice o ustanovitvi občine Ankaran. "Nismo dvomili v to, da bi naš jasni ZA ne bil slišan in upoštevan," je zapisala.

Koordinator neodvisnega strokovnega in operativnega odbora za ustanovitev občine Mirna Dušan Skerbiš je opozoril, da bi lahko, če je Ankaran sporen, o njem odločali ločeno. Državni svet bi moral po njegovih besedah "braniti temelje demokracije, zapisane v ustavi, in izraženo voljo ljudstva, kar pa je v tem primeru grobo poteptal". Ob tem je napovedal, da bodo tudi sami izkoristili vsa pravna sredstva.
Na odločitev državnega sveta so se odzvali tudi v zunajparlamentarni NSi, v kateri so negativno presenečeni "nad nerazumno odločitvijo" državnega sveta. Slednji je po njihovem mnenju s to potezo pokazal, da sledi zgolj interesom posameznikov in močnim gospodarskim lobijem, niti najmanj pa se ne ozira na voljo prebivalcev, ki so jo izrazili na referendumu.

"Razmisliti velja, ali Slovenija sploh potrebuje institucijo državnega sveta, glede na njegovo vlogo in nedemokratično držo," so zapisali v NSi. Poudarili so tudi, da so se Ankarančani na referendumu jasno opredelili, "da naredijo konec izkoriščanju s strani Mestne občine Koper, ki traja že vse od osamosvojitve Slovenije".
V državnem zboru so sicer potrdili, da je Popovič danes vložil tudi z 2500 podpisi podprto pobudo za začetek zbiranja potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma o omenjenem zakonu.


< 75. REDNA SEJA VLADE