23.12.2021 Starost: 1 let

DRŽAVNI ZBOR SPREJEL NOVELO ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 23. 12. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 90. izredni seji, ki je potekala 22. 12. 2021 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N)
Državni zbor RS je s 46 za in 42 proti sprejel predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov po formuli 3+3+3. Pred tem so obravnavali še vložena dopolnila opozicije, s katerimi bi ohranili sedanjo sestavo.

Najprej je bilo opravljeno drugo branje predloga novele, ki ga je v obravnavo DZ predložila skupina 40 poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS), po tistem, ko je predsednik DZ Igor Zorčič ni uvrstil na decembrsko sejo. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je povedal, da so s sprejetimi dopolnili bile odpravljene pomanjkljivosti, na katere je vlada opozorila v svojem mnenju, predvsem kar se tiče določb, ki urejajo zbirke podatkov in pa varovanje osebnih podatkov in prehodnih odločb.

Zakon pa tudi na novo vzpostavlja napredovanje pomočnic vzgojiteljic v naziv mentor in svetovalec, kar pa prinaša tudi dodatne finančne učinke.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D)
Državni zbor RS je s 67 glasovi za in osmimi proti sprejel novelo Zakona o financiranju občin, ki se nanaša na rešitev, vključeno že v Zakon o finančni razbremenitvi občin, kjer so občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot popravek primerne porabe dodatno namenili finančna sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.

Sedaj je v Zakonu jasno določeno, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naselij višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Omenjena sredstva so nenamenska, torej občinam ni treba posebej poročati o njihovi porabi, je dejala.

Druga sprememba Zakona pa se nanaša na dopolnitev nabora nalog, ki jih po Zakonu o financiranju občin opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna. Gre za področje informatike, katere pomen se izrazito povečuje tudi v javni upravi. Na ta način bo država dodatno prispevala k informacijski krepitvi občin predvsem pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS NA 13. REDNI SEJI O PROGRAMIH NASLEDNJE FINANČNE PERSPEKTIVE