18.12.2020 Starost: 2 let

DRŽAVNI ZBOR RS POTRDIL ZAKON O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB

Ljubljana, 18. 12. 2020 - Poslanke in poslanci so na 53. izredni seji, ki je potekala od 14. 12. 2020 do 17. 12. 2020 med drugim sprejeli novelo Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter Zakon o davku na motorna vozila. Poslanke in poslanci pa so tudi odločili, da je predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C)
Poslanke in poslanci so z 77 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah, s katerim se bo med drugim vzpostavila pravna podlaga za državno ali občinsko sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo tovrstnih naprav.

Država in občine bodo lahko sofinancirale obratovanje, vzdrževanje in izgradnjo žičniških naprav, sredstva pa se bodo upravljalcem dodelila na podlagi javnega razpisa. Do sofinanciranja bodo upravičeni upravljalci tistih žičniških naprav, ki s prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov obratovanja in vzdrževanja.

Potrebna sredstva za te namene je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič razpravi ocenil na 1,7 milijona evrov letno.

Zakon je potreben tudi zaradi uskladitve s spremenjenim pravnim redom EU na področju žičniških naprav, med novostmi pa so še prenos pristojnosti izdaje odločb o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti z gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo ter ukinitev zahteve za imenovanje namestnika vodje obratovanja za manjša smučišča.

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)
Poslanke in poslanci so s 84 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, ki opredeljuje preventivo in določa pomoč od ugotovljene otrokove težave naprej.

Zakon sistemsko ureja delovanje vzgojnih zavodov, ki bodo po novem strokovni centri za celovito pomoč na posameznem območju. Strokovni centri bodo zagotavljali preventivne dejavnosti, tako da bodo nudili pomoč otrokom v rednih vrtcih in šolah. Izvajali bodo različne oblike dela z otroki in mladostniki, nameščenimi v strokovnih centrih, in nudili podporo po odpustu iz institucionalne namestitve.

Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)
Poslanke in poslanci so s 43 glasovi za in 17 proti sprejeli Zakon o davku na motorna vozila, s katerim se bo obdavčitev motornih vozil preoblikovala tako, da bo namesto prodajne cene odločilna okoljska komponenta. Hkrati se bo ukinil davek na luksuzne avtomobile in uvedle nekatere administrativne poenostavitve. Spremembe bodo veljale od 1. januarja 2021.

Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu
Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 36 proti s sklepom potrdilI, da je predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo.
Finančni minister Andrej Šircelj je v torkovi razpravi v DZ spomnil, da v Sloveniji pokojninska blagajna zbere 17 odstotkov manj sredstev letno, kolikor znašajo odhodki za pokojnine. Ta manjkajoča sredstva nadomesti državni proračun, v letu 2019 približno milijardo evrov.

Vlada s predlogom zakona predlaga zagotovitev čim večjega premoženja sklada z lastniško in upravljavsko konsolidacijo kapitalskih naložb, akumulacijo premoženja sklada v višini 40 odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin, plačevanje 40 odstotkov dividend in 40 odstotkov morebitnih kupnin v pokojninsko blagajno, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje ukrepov družinske politike v višini 10 odstotkov dividend in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje politike za skrb za starejše v višini 10 odstotkov dividend.

Celoten povzetek 53. izredne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS SPROSTILA IZVAJANJE DOLOČENIH DEJAVNOSTI DO 23. 12. 2020