01.03.2019 Starost: 4 let

DRŽAVNI ZBOR RS BO NA MARČEVSKI SEJI OBRAVNAVAL TUDI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 1. 3. 2019 - Državni zbor bo na redni seji, ki se bo začela 4. marca, med drugim obravnaval predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Obenem bodo po nujnem postopku obravnavali tudi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za letu 2018 in 2019.


Predlog rebalansa proračuna so v zadnjem mesecu obravnavala zainteresirana delovna telesa DZ, pristojni odbor DZ za finance pa bo predlog akta obravnaval predvidoma v soboto, 2. marca. Prav tako bo imel na mizi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov.

Z rebalansom letošnjega državnega proračuna se tako prihodki kot odhodki zvišujejo. Spremembe so potrebne, ker se odhodki zaradi lani sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov s sindikati zvišujejo, poleg tega izboljšana gospodarska rast zvišuje prihodke.

V predlogu so odhodki proračuna določeni v višini 10,16 milijarde evrov, kar je 463 milijonov evrov oz. 4,8 odstotka več, kot je zapisano v veljavnem proračunu za leto 2019. Še bolj se zvišujejo pričakovani prihodki, namreč za 599 milijonov evrov oz. 6,2 odstotka. V državno blagajno se bo po teh načrtih letos steklo 10,35 milijarde evrov.

Fiskalni svet je sicer opozoril, da vlada z rebalansom načrtuje previsoko rast porabe. V okolju ugodnih gospodarskih razmer varčevanje res ni potrebno, kljub temu pa bi morala biti vlada bolj previdna pri načrtovanju tako javnofinančnih izdatkov kot tudi prihodkov, meni fiskalni svet.

Proračun za leto 2019 je DZ sprejel že novembra 2017, lani pa so bile med letom državni blagajni naložene nekatere dodatne obveznosti. Sklenjen je bil denimo dogovor glede politike plač v javnem sektorju, sprejet zakon o socialnovarstvenih prejemkih ter dogovorjena višja povprečnina za občine in višina letnega dodatka za upokojence.

 

* * *


< 21. REDNA SEJA VLADE RS