01.12.2015 Starost: 7 let

DRŽAVNI ZBOR PONOVNO POTRDIL ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA - POVPREČNINA 522 EVROV

Ljubljana, 1. 12. 2015 - Državni zbor RS je po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdil Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Zakonu so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi s financiranjem občin.


V poslanskih skupinah so v predstavitvi stališč večinoma izpostavljali potrebo po ponovnem premisleku o razvoju področja lokalne samouprave.

Da problem ni le zakon o izvrševanju državnega proračuna, ampak je ta širši, je imenu DS opozoril Milan Ozimič. Kot je dejal, gre za poseganje v sistemski Zakon o financiranju občin, s čimer se njihovo financiranje poslabšuje do te mere, da je resno ogroženo njihovo delovanje. Ne glede na odločitev DZ, problem ne bo izginil, je poudaril.

Po zagotovilih finančnega ministra Dušana Mramorja zakon o izvrševanju državnega proračuna v danih javno-finančnih okvirih in ob gospodarnem izvajanju občinam zagotavlja vzdržno financiranje vseh njihovih zakonskih nalog. Dodatnih sredstev pa v državnem proračunu ni mogoče zagotoviti brez znatnega posega v pravice porabe drugih proračunskih uporabnikov.

Za zakon je glasovalo 52 poslank in poslancev, proti jih je bilo 23.

* * *

 

 


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA