19.03.2020 Starost: 3 let

DRŽAVNI ZBOR - NA POMOČ GOSPODARSTVU Z VRSTO ZAKONODAJNIH REŠITEV

Ljubljana, 19.3.2020 - DZ bo danes po nujnem postopku sprejemal več zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo. Med drugim namerava država priskočiti na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.


Po predlogu zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bodo lahko delodajalci napotili delavce na čakanje največ za tri mesece. V tem času jim bodo morali izplačevati 80 odstotkov nadomestila plače, k čemur bo 40 odstotkov prispevala država. Enaka rešitev je predvidena za delavce, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, pomislili so tudi na samozaposlene.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev bo gospodarskim subjektom omogočil odlog plačila posojil za leto dni, zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju pa bo omilil pogoje za odlog oz. obročno plačilo davkov ter podaljšal roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.

Vlada si prizadeva tudi zagotovitev nemotene preskrbe s hrano. Na podlagi zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov bo tako mogoče omejiti promet z živili, kot tudi prepovedati izvoza ali uvoz ter regulirati cene. Posamični ukrepi se bodo sprejemali glede na razmere na trgu.

Ukrepi segajo tudi na področje pravosodja. Po predlogu zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa se bo začasno ustavilo tek rokov v sodnih in upravnih zadevah ter prekinilo postopke pozivov na prestajanje zaporne kazni.

 


< 5. DOPISNA SEJA VLADE RS