28.02.2019 Starost: 4 let

DRŽAVNI SVETNIKI GLASOVALI PROTI PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Državni svetniki so na včerajšnji 15. redni seji med drugim razpravljali tudi o predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 in predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov. Svetniki so glasovali proti obema predlogoma in v primeru neupoštevanja pripomb napovedali veto. Mnenje k predlogu rebalansa je Državnemu svetu RS poslalo tudi Združenja občin Slovenije in pozvalo k povišanju povprečnine. Seje je je udeležil tudi član predsedstva ZOS in državni svetnik Franci Rokavec.


Državni svetniki so si bili v razpravi enotni, da se s predlogom rebalansa proračuna ne uresničujejo obljube, ki so jih najvišji predstavniki Vlade večkrat posredovali javnosti in iz katerih je bilo mogoče nedvoumno zaključiti, da bo razbremenitev deležno tudi gospodarstvo. Opozorili so, da se s predloženim rebalansom proračuna kaže nadaljevanje konceptualnega pristopa razvoja Slovenije v smeri nadaljnje koncentracije in centralizacije, z velikim vplivom na nesorazmerno razdeljevanje javnih sredstev na relaciji mesto-periferija.

 

Državni svet je odrekel podporo tudi Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Med razlogi pa so svetniki navedli, da ta ne ureja problema nezadostne višine povprečnine za 2019. Državni svet je lani pozdravil sklenjen dogovor o višini povprečnine za 2019 z reprezentativnimi združenji občin, ki predvideva tudi aktivnosti za znižanje stroškov občin, vendar ta ugotavlja, da povprečnina v višini 573,5 evra ne zadošča za izvajanje vseh zakonsko določenih nalog in nujnih projektov.

V mnogih občinah opozarjajo, da višja povprečnina ne bo pokrila niti stroškov višjih plač zaposlenih v vrtcih, kaj šele v vseh javnih zavodih, ki so vezani na občinske proračune.
Pri tem so opozorili tako na sprejet Dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja kot tudi na dvig minimalne plače. Vse to žal pomeni dvig cen, ki pa bodo šla na pleča uporabnikov, posledično tudi občin.

 

Ob podpori dvigu oz. vsaj ohranitvi obsega sredstev za investicije v cestno infrastrukturo in dvigu sredstev za športno infrastrukturo pa je bilo dano opozorilo tudi skrb zbujajočemu stanju pri investicijah na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol. Čeprav so po občinah, še posebej z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalcev, velike potrebe po gradnji vrtcev in osnovnih šol, občine za te namene nimajo lastnih sredstev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa gradnje tovrstnih objektov že od 2011 ne sofinancira več. Z vidika pomena predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja je nerazumljivo, da se javna poraba povečuje za več kot milijardo evrov, od tega pa ni na voljo nobenih sredstev za sofinanciranje gradnje vrtcev in osnovnih šol.

Opozorili pa so tudi, da se pri sprejemanju odločitev na državni ravni premalo upošteva dejanskih razmer in potreb na lokalni ravni. To se predvsem kaže na področju črpanja evropskih sredstev.

Opozorili so tudi na to, da Slovenija nujno potrebuje proračunsko rezervo. Ob tem so spomnili na pomisleke fiskalnega sveta glede predloga rebalansa in vladi očitali, da odločitve, kot je ta glede predloga rebalansa, sprejema prehitro in brez ustreznih izračunov.


Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je svetnikom dejal, da je predlog rebalansa proračuna rezultat dogovora, ki pričakovano ne ustreza vsem deležnikom, a je "optimalen v dani situaciji". Poudaril je, da je spoštoval dogovor o višini povprečnine, ki so ga sklenili z združenji občin. V zvezi s tem pa je predsednik Državnega svet RS Alojz Kovšca poudaril, da je bil ta dogovor sklenjen še pred dvigom minimalne plače. Dejal je, da je "ta dvig je občine postavil v zelo neugoden položaj. Imajo zakonsko obveznost, ki je ne morejo izpolniti zaradi pomanjkanja sredstev."


O morebitnem vetu bodo državni svetniki odločali marca.

 

* * *

 

 

 

* * *

 


< eVLOGE PREKO DRŽAVNIH PORTALOV EUPRAVA IN SPOT KMALU NA VOLJO TUDI OBČINAM