28.11.2019 Starost: 2 let

DRŽAVNI SVETNIKI DANES O VETU NA ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 28.11.2019 - Državni svet RS bo danes na izredni seji odločal o odložilnem vetu na Zakon o izvrševanju proračunov RS prihodnji leti 2020 in 2021. Državni zbor RS je 21. 11. 2019 z 48 glasovi za in 41 glasovi proti sprejel ZIPRS2021, ki med drugim določa višino povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021.


Sprejetje odločilnega veta predlagajo predstavniki lokalnih interesov med državnimi svetniki, ki se jim zdi določeni znesek povprečnine prenizek za zagotavljanje financiranja dejanskih stroškov občin.

 Zakon je povprečnino za leto 2020 določil v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra, Odbor Državnega zbora RS za proračun in finance pa je na izredni seji 15. 11. 2019 vložil amandma k ZIPRS2021, ki je določal višino povprečnine v višini 658,80 evra v letu 2020 in 668,10 evra v letu 2021. Amandma žal ni bil sprejet.

 Državni svetniki vladi očitajo enostransko določitev višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega financiranja lokalne samouprave. Če so naloge zakonsko določene in obstaja ocena potrebnih sredstev za njihovo izvajanje, potem je treba sredstva po njihovem mnenju zagotoviti in pogajanj sploh ne bi smelo biti. Višina povprečnine mora zadoščati za pokrivanje stroškov opravljanja zakonskih nalog občin.

 Če bo državni svet veto izglasoval, bo moral DZ o zakonu še enkrat glasovati, ko ga bo morala podpreti več kot polovica vseh poslancev..

 Prav lahko pa se zgodi, da bo državni svet izglasoval odložilni veto tudi na interventni zakon, ki ga je vlada tokrat priložila proračunskim dokumentom, z njim pa se omejuje stroške za plače v javnem sektorju ter določa izredno uskladitev pokojnin. Glede slednje je DZ določil uskladitev v enakem znesku za vse upokojence, s čimer se v Zvezi društev upokojencev Slovenije ne strinjajo in zahtevajo uskladitev v deležu od višine pokojnine.

 

* * *


< NA MINISTRSTVU ZA KULTURO O SPREMEMBAH ZAKONA O MEDIJIH