14.04.2022 Starost: 343 dni

DRŽAVNI SVET RS NA 50. REDNI SEJI O PROBLEMATIKI DOSTOPNOSTI DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Ljubljana, 14. 4. 2022 - Državni svet RS je na 50. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2022, predlagal spremembo Ustave, obravnavali problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva in podali zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje. Državni svet RS je podprl tudi Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju in podal še Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.


Problematike zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva
Državni svet RS je ob obravnavi Problematike zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva (dostopnosti do tima ambulante družinske medicine in možnosti izbire osebnega zdravnika) kot nesprejemljivo ocenil dejstvo, da 130.000 prebivalcev Republike Slovenije nima izbranega osebnega zdravnika. Zato je pozval Ministrstvo za zdravje in ostale deležnike v sistemu, da čim prej pristopijo k implementaciji možnih rešitev za izboljšanje dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva.


Predlog spremembe Ustave RS

Državni svet RS je pozval Državni zbor RS in Vlado RS, da s spremembo Ustave RS zagotovijo prehransko varnost z večjo samooskrbo in prehransko neodvisnostjo.


Vključitev prehranske varnosti v Ustavo RS je po mnenju državnih svetnikov nujna, saj prihaja do čedalje hujših in pogostejših kršitev na področju hrane in prehranske varnosti, kar resno ogroža zdravje prebivalcev Slovenije, še posebej  zdravje otrok in starejših. Predvsem pa zaradi vse pogostejših naravnih katastrof, epidemij, porasta cen energentov in vojne v Ukrajini opozarjajo na nujnost po prehranski neodvisnosti in čim večji samooskrbi. Zagotavljanje prehranske varnosti in trajnostnega razvoja mora biti zato po mnenju državnih svetnikov prioritetni cilj države, saj je prehranska varnost ključna strateška dobrina, ki mora biti dostopna vsem prebivalcem.


Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Državni svet RS želi s Predlogom zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odpraviti anomalijo pri izračunu pokojninske osnove v primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo delazmožnostjo delal s krajšim delovnim časom od polnega ter je obenem za preostanek do polnega delovnega časa prejemal delno nadomestilo po 86. členu ZPIZ-2.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

Državni svet RS je podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju. Po predlogu bi Zoisovo štipendijo, poleg dosedanjih upravičencev, lahko pridobili tudi dijaki in študenti z najvišjimi športnimi in šahovskimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki hkrati dosegajo tudi odlične učne oziroma študijske rezultate.


Celoten povzetek 50. redne seje Državnega sveta RS je na voljo TU.

                                                       * * *


< PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJSKIH ENOT