22.11.2017 Starost: 5 let

DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL Z VETOM NA ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN IN ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI LETI

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih interesov s 26 glasovi za in enim proti izglasovali odložilni veto na spremembe zakona o financiranju občin, s 27 glasovi za in nobenim proti pa veto na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Menijo, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.


Državni zbor bo tako o omenjenih zakonih na zahtevo državnega sveta ponovno glasoval, za potrditev pa bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Spremembe zakona o financiranju občin, ki jih je DZ sprejel v četrtek, ne upoštevajo številnih predlogov in pripomb, ki jih je nanje podal DS, so opozorili svetniki. Po njihovih navedbah je bil zakon predložen v zakonodajni postopek brez resnejše uskladitve s skupnostjo in združenjem občin.

Spremembe zakona o financiranju občin namreč med drugim črtajo inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. Drugače urejajo tudi postopek določitve povprečnine ter spreminjajo uteži pri izračunavanju primerne porabe občin tako, da se bolj upošteva demografsko strukturo prebivalcev.

Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni.

 

* * *


< POREVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA - NALOGE OBČIN OSTAJAJO NEDOREČENE