04.07.2019 Starost: 240 dni

DRZAVNI SVET O POROČILU O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 4.7.2019 Državni svetniki so se včeraj seznanili s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike za obdobje januar 2014 - marec 2019 in poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev.


Poročili sta kot pristojni delovni telesi DS že obravnavali komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesna skupina lokalnih interesov. Po besedah predsednika komisije Dušana Strnada je bila razprava kritična. Odločitev vlade, da se sprejme akcijski načrt za pospešitev črpanja, so pozdravili in pričakujejo, da bodo vsa razpoložljiva sredstva tudi počrpana.

Kot je med drugim povzel Strnad, so v aktualni finančni perspektivi EU sredstva predvsem usmerjena v t. i. mehke vsebine, medtem ko so na lokalni ravni bistveno večje potrebe po financiranju t. i. trdih vsebin oziroma investicij v infrastrukturo, ki ima tudi večje multiplikativne učinke in je tudi pogoj za nova delovna mesta.

Po mnenju DS je nujno, da slovenska pogajalska skupina pri kreiranju prihodnje politike EU odločneje zagovarja razvojne potrebe države in temu ustrezno izpogaja programske vsebine in opredeli razvojne cilje, ki so v našem nacionalnem interesu. Svetniki pa pozivajo tudi k pospešitvi postopkov, da se občinam omogoči čimprejšnjo izvedbo razpisov.

Direktor urada za kohezijsko politiko v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Bojan Suvorov je prepričan, da bodo sredstva v celoti počrpana. Kot je dejal, je ekipa kompetentna. Sicer pa se ne strinja, da je bila ta perspektiva namenjena le t. i. mehkim vsebinam, saj je prisoten tudi delež t. i. trdih vsebin. Predstavnike lokalnih skupnosti pa je spomnil tudi na sredstva, ki so na razpolago v okviru dogovora za razvoj regij.


< PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EU IN SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI