27.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PLAČ FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 27. 9. 2010 – Po predstavitvi predlogov ukrepov na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012 s strani ministrice za javno upravo Irme Pavlinič Krebs prejšnji teden je danes ponovno potekal sestanek, na katerem so predstavniki funkcionarjev podali stališča glede omenjenih predlogov ministrstva.


 

Naj spomnimo. Ministrstvo za javno upravo je predlagalo dva pristopa glede plač funkcionarjev: ali uskladitev plač in nevtralizacija z ohranitvijo mase plač na ravni leta 2010, torej odprava nesorazmerij in znižanje plač, kar poleg že obstoječega 4% znižanja plač funkcionarjev pomeni še dodatno 6,68 % znižanje plač, ali zamrznitev plač in časovni odmik usklajevanja plač na 1. 10. 2012.

 

Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta podali skupno stališče, ki je bilo predstavljeno tudi na današnjem sestanku. Zavzeli smo se za ohranitev sedanjega stanja, vključno z obstoječim 4% znižanjem, kar pomeni časovni zamik odprave plačnih nesorazmerij poklicnih županov in podžupanov. Kljub temu smo opozorili, da uspeli poskus pravosodja, ki si je preko odločbe Ustavnega sodišča zagotovil v povprečju višje plače, »solidarnostno ne bi smeli nositi drugi funkcionarji – še najmanj na lokalni ravni, saj so slednji marsikje na slabšem ko npr. višji uradniki v istih občinah. Uslužbenci lahko po skupnem znesku plače (če imajo obračunane nadure in dodatek za povečan obseg dela) dosežejo višje plače, kot jih imajo direktorji, slednji pa celo višje, kot jih imajo župani.

 

Predstavniki pravosodnih funkcionarjev in funkcionarjev neodvisnih državnih organov se ob sklicevanju na odločbo Ustavnega sodišča niso strinjali z nobeno od predlaganih rešitev, saj vztrajajo na izpolnitvi ustavne odločbe.

 

Ministrica je ponovno podala dejstva o pomanjkanju finančnih sredstev v državnem proračunu in kot najbolj realno možnost izpostavila časovni zamik odprave plačnih sorazmerij na čas, ko bo gospodarska rast triodstotna. Vlada namreč meni, da se z ohranjanjem obstoječe ravni plač »dela najmanj škode«. Po drugi strani je pravno najbolj sprejemljiva rešitev (v skladu z odločbo Ustavnega sodišča) odprava plačnih nesorazmerij in znižanje plač funkcionarjev še za dodatnih 6,68%, kar pa še dodatno ruši sorazmerja med plačami javnih uslužbencev in plačami funkcionarjev.


< 99. REDNA SEJA VLADE