07.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DRUGI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 7. 9. 2011 - Danes je na Ministrstvu za finance potekal drugi sestanek v nizu pogajanj o višini povprečnine za leti 2012 in 2013. Sestanka sta se udeležila delegaciji tako Združenja občin Slovenije kot Skupnosti občin Slovenije. Do dogovora še ni prišlo.


Generalna direktorica Direktorata za proračun Alenka Bratušek je predstavila stališča finančnega ministrstva, ki ostaja pri prvotnih predlogih. Predlagali pa so še, da povprečnina ostaja na letošnji ravni in enako tudi investicije.

Predsednik Združenja občin Slovenije je, kot že večkrat, poudaril, da bi bilo črtanje sredstev, ki jih občine dobijo na podlagi 23. člena zakona o financiranju občin nesmiselno in da bi to najbolj občutile ravno tiste občine, ki so finančno najšibkejše in posledično bi se povečal razkorak v razvoju občin. S tem se je strinjal tudi minister Križanič.

Prisotni člani obeh predsedstev so tudi ponovno izpostavili problem višanja stroškov, kar je posledica sprejete zakonodaje, ki občinam v okviru že danih pristojnosti nalaga nove naloge, za kar pa se na strani države ne zagotavlja potrebnih finančnih sredstev. Izpostevljena je bila predvsem problematika predšolske vzgoje in prenosa kadrov iz občina na centre za socialno delo, težave, ki jih občinam povzroča država s sprejemanjem uredbe o zamrznitvi cen komunalnih storitev.. 

Naslednji sestanek bo potekal predvidoma v naslednjem tednu, v petek pa se bodo sestali predstavniki ZOS, SOS in SVLR ter skupaj pregledali zakonodajo in ugotovili kje se da priti do rešitev, ki bi občinam zmannjšale naloge in posledično tudi stroške.

Z natančnim pregledom zakonodaje in iskanjem ustreznih rešitev, se je strinjal tudi minister Križanič in tako bo finančno ministrstvo na naslednji sestanek povabilo tudi pristojna ministrstva, ki so bili pripravljavci najbolj problematične zakonodaje.

* * *  


< PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ NA SEJI ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ