13.03.2019 Starost: 4 let

DRUGI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 11. 3. 2019 - Danes je potekal sestanek ožje delovne skupine za Znižanje stroškov občin. Člani delovne skupine so pregledali področje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS, Mihaela Smrdel.


S področja dela MDDSZ je delovna skupina obravnavala predloge glede družinskega pomočnika, pomoči na domu, subvencij najemnin, zavarovanja brezposelnih oseb in plačila pogrebnin. Vse te naloge so zdaj občinske obveznosti, občine pa so predlagale, da stroške družinskega pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih in pogrebnin bo prevzela država, kar naj bi občinam, po podatkih iz leta 2017, prineslo približno 30 mio evrov manj stroškov. Pri ostalih obveznostih pa bodo ministrstvo in občine v prihodnje poenostavile postopke in s tem občinskim upravam zmanjšale administrativno breme. Je pa odprtih predlogov s strani občin še precej, in sicer za še vsaj za 70 milijonov evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe.

S predstavniki MOP je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo ponovno proučilo nekatere rešitve pred kratkim spremenjenih Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, predvsem z vidika odprave administrativnih ovir, ki bi občinam in državnim organom znižali stroške poslovanja. Z delovnega področja MIZŠ je delovna skupina obravnavala naraščajoče stroške šolskih prevozov in podrobno prevoze otrok s posebnimi potrebami, kjer bi morali obveznost občin bolj natančno določiti. Obravnavana je bila ureditev obveznosti občin glede financiranja zasebnih in koncesijskih vrtcev ter predpisov s področja predšolske vzgoje (o oblikovanju cen v  vrtcih, o minimalnih tehničnih pogojih in o normativih). Ker na področju predšolske vzgoje ministrstvo že pripravlja spremembe zakonodaje, bo na to temo s predstavniki občin sklicalo tudi poseben sestanek. Delovna skupina bo nadaljevala svoje delo 22. marca, ko bo obravnavala predpise z delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve. Delovna skupina mora sicer svoje delo zaključiti najpozneje do konca junija letos.

 

 

 


< ŽUPANI ZOS NA SKUPŠČINI V POGOVORU Z MINISTROM MEDVEDOM ENOTNI, DA JE SISTEM LOKALNE SMOUPRAVE DOBER, PROBLEM PA JE NJENO FINANCIRANJE