18.05.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DRUGI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Ljubljana,18.05.09 - Predstavniki ZOS IN SOS so se sestali s predstavniki MF in SVLR-ja na temo priprave drugega predloga rebalansa državnega proračuna. Vlada predvideva znižanje sredstev tudi v občinskih proračunih.V ZOS smo do posegov v proračune občin skeptični, saj menimo, da je v marcu dosežen dogovor o višini povprečnine za letošnje leto že dovolj velik poseg v finance občin.


Občinski proračuni so del javnih financ, ki vplivajo na javnofinančni položaj, zato so v rebalansu predvideni ukrepi, ki naj bi vplivali tudi na išino občinskih proračunov. Na sestanku so predstavniki vlade predlagali, da občine razmislijo in predlagajo, kje in kako bi se dalo varčevati. Predlog vlade je, da se lahko varčuje na treh področjih in sicer na dohodninah, povprečninah ali na investicijah. Predlog je da se najde skupna pot in se resno preuči vse tri predlagane segmente, k na katerih področjih sebo varčevalo. Ministrstvo za finance, bo pripravilo informativne izračune za občine, če bi se zmanjšanje sredstev razdelilo na tretjine, to pomeni da se na vsaki zgoraj navedeni postavki zmanjšajo sredstva sorazmerno.

V ZOS smo do posegov v proračune občin skeptični, saj menimo, da je v marcu dosežen dogovor o višini povprečnine za letošnje leto že dovolj velik poseg v finance občin.

Reprezentativni združenji pa sta se zavezali, da bodo pripravili seznam uredb, po ministrstvih, kjer bi se dalo pogovarjati in sprejeti določene spremembe v členih, glede obveznosti, ki jih ministrstvo-vlada nalaga občinam.

Na naslednjem sestanku naj bi se dobili enkrat naslednji teden.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 18. DO 22. MAJA 2009