13.09.2016 Starost: 6 let

DRUGI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 12. 9. 2016 – Odvil se je drugi krog pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018. Vladna stran je podala približevalni predlog, a še vedno bistveno manj, kot zahtevamo združenja občin.


Glavni temi današnjih pogajanj sta bili povprečnina in investicijski transfer v letih 2017 in 2018. Če je Ministrstvo za finance že v prejšnjem krogu pogajanj ponudilo povprečnino v višini 536 evrov za leto 2018, pa so razhajanja glede povprečnine za 2017 še vedno velika. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril na nekatere dodatne stroške občin (vpliv dviga stroškov dela, ki ni bil upoštevan pri povprečnini za 2016 ter povečanje stroškov dela v 2017, dodatni stroški iz naslova zakonskih obveznosti, med drugim razveljavitev ukrepa ukinitve subvencije tržne najemnine; nove naloge občin) zato minimalno višino povprečnine, ki bi bila še sprejemljiva, postavljamo višje kot lani, ko smo vztrajali pri 536 evrih. Upoštevati pa je treba tudi odstotek gospodarske rasti. Po izračunih MF predlog ZOS pomeni povprečnino 543 evrov. Na finančnem ministrstvu so, kot je povedala državna sekretarka Mateja Vraničar Erman, pripravljeni pristati na 529 evrov povprečnine v prihodnjem letu.

 

Glede investicijskega transfera je predsednik ZOS opozoril, da bi po 21. členu Zakona o financiranju občin ta sredstva morala znašati 6 % skupne primerne porabe občin in da bi se temu morali počasi približati, predlog ZOS pa je, da se ga zmanjša sorazmerno, kot je zmanjšana dejanska povprečnina glede na zakonsko, in sicer predlagamo investicijski transfer (»nepovratni« del) v višini 4,8 % skupne primerne porabe občin.

 

Državna sekretarka je pojasnila, da je v dani finančni situaciji države možno le postopno zviševanje posameznih sestavnih delov financiranja lokalnih skupnosti (odločili so se za dvig povprečnine) in da povišanja več postavk državni proračun še ne zmore, zato predlagajo za leto 2017 ohranitev investicijskega transfera na letošnji ravni, to je 2 % nepovratnega in 3 % povratnega dela, v 2018 pa obratno: 3 % nepovratnega dela in 2 % povratnega dela investicijskega transfera. Ob tem je bil predstavljen tudi predlog MGRT, da bi dodatni odstotek v 2018 namenili za t.i. regijske projekte iz dogovora za razvoj regij, a je bi ta predlog zavrnjen.

 

Glede predloga sprememb Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, je Vraničar Ermanova, ki je vodila vladno pogajalsko stran, povedala, da se bodo spremembe pravilnika pripravljale ločeno od pogajanj o financiranju občin, pri tem pa sprejemajo stališče ZOS, da je potrebno pravilnik pregledati v celoti in ob morebitnem izločanju podprogramov upoštevati tudi naloge, ki so občinam dodeljene na novo in jih kot ustrezne podprograme vključiti v pravilnik.

 

Prav tako se iz nadaljnjih pogajanj o financiranju občin izloča predlog sprememb formule za določitev primerne porabe občin. Spremembi je namreč nasprotovala večina predstavnikov vodstev združenj občin, razloge pa je povzel predsednik ZOS Robert Smrdelj. Izpostavil je, da je nesprejemljivo, da se v sistem financiranja občin, v njegov vitalni steber posega z izvedbenim zakonom, ki ima omejeno časovno veljavnost (ZIPRS). Prav tako korekcija formule kaže, da se rušijo razmerja med občinami in da se sredstva pretakajo iz šibkejših na močnejše občine oz., kot je dopolnil župan dr. Ivan Žagar, na gostejše poseljena območja z manjšim deležem podeželja.  Z navedenim se ni strinjal župan Janković, ki je pozval vlado, »naj jim da, kar jim pripada«. Predsednik ZOS je ob tem še izpostavil, da je bolj kot sama formula problematična povprečnina oz. obseg sredstev, ki ga dobijo oziroma ne dobijo občine.

 

Kot je povzela Vraničarjeva, je bil s strani MF glede na pozive iz prejšnjih let dan razmislek o spremembi formule, da pa Ministrstvo za javno upravo v prihodnjem letu načrtuje spremembe Zakona o financiranju občin in da se bodo pogovori o spremembi formule nadaljevali takrat.

 

Pogajanja se bodo predvidoma nadaljevala (in verjetno tudi zaključila) prihodnji ponedeljek.

 


< ZDRUŽENJA OBČIN SKUPAJ ZA UMIK STRATEGIJE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ VLADNEGA POSTOPKA