29.06.2016 Starost: 6 let

DRUGA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2016

Ivančna Gorica, 28. 6. 2016 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na drugi redni seji v letu 2016. Obravnavane so bile predvidene spremembe proračunov države za leto 2017 in predloga proračunov za leto 2018 ter predvidene sistemske rešitve množičnega vrednotenja nepremičnin in predlogi v zvezi z NUSZ.


Predsedstvo ZOS se je seznanilo z izhodišči Vlade RS za pripravo proračunov za leti 2017 in 2018. Člani so opozorili na številne ukrepe, ki povečujejo stroške občinam in za katere se upravičeno pričakuje, da se bodo odrazili v povišani povprečnini, med drugim razveljavitev ukrepa ukinitve subvencije najemnine v tržnih stanovanjih, dvig mase plač (napredovanja, višja plačna lestvica, drugi ukrepi) itd. Prav tako je bilo opozorjeno na zamik plačil za delovanje skupnih občinskih uprav, zmanjševanje koncesnine za rabo vode idr.

 

Predsedstvo ZOS meni, da bi bila potrebna prilagoditev višine povprečnine že v letošnjem letu, zato Vlado RS poziva k spremembi le-te, prav tako poziva Vlado, da se čim prej pričnejo pogajanja o višini povprečnine za prihodnji dve leti.

 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo tudi  z aktivnostmi v zvezi z vloženo zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena ZIPRS1617 glede investicijskega transfera: po vloženi zahtevi 18. januarja 2016 je Ustavno sodišče zahtevo vzelo v absolutno prednostno obravnavo, ZOS pa je konec aprila tudi podal odziv na odgovore Državnega zbora in Vlade na vloženo zahtevo. Na ZOS se izvajajo tudi aktivnosti za vložitev še ene ustavne presoje, in sicer višine povprečnine za leto 2016. ZOS bo v ta namen potreboval polletne realizacije občinskih proračunov.

 

Člani predsedstva so se seznanili tudi z aktivnostmi glede projekta uvedbe davka na nepremičnine.  Delo nadaljuje tako Projektna skupina kot Projektni svet. V pripravi je predlog novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi šel v kratkem v javno obravnavo. Pojavljajo se pobude (združenje FIABCI) za prenovo sistema NUSZ do uvedbe davka na nepremičnine. MOP in MF bosta pripravila priporočila občinam za pripravo občinskih odlokov za uvedbo NUSZ za 2017 in 2018, občine pa pozivajo k aktivnemu urejanju baz podatkov.

 

Predsedstvo ZOS se je dotaknilo tudi črpanja evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. Vlado poziva  k spremembi operativnega programa in zagotovitvi sredstev za občine.

 

Predsedstvo ZOS je potrdilo kandidatno listo za predstavnike Slovenije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 27.6.-1.7.2016