12.04.2018 Starost: 346 dni

DOSTOPNOST VOLIŠČ INVALIDOM

Ljubljana, 12. 4. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o novostih na letošnjih rednih lokalnih volitvah. S 1. februarjem je namreč pričela velajti določba 79. člena Zakona o volitvah v državni zbor RS, ki določa, da bodo morala biti vsa volišča dostopna invalidom in to že na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ter na predčasnih volitvah v Državni zbor RS.


Od sprejetja novele ZVDZ v lanskem letu je bil narejen očiten napredek pri dostopnosti volišč za invalide, saj je bilo še na volitvah za predsednika Republike Slovenije novembra 2017 dostopnih za invalide le 56% volišč, po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je zdaj dostopnih že 86% volišč, število se še povečuje. Kljub možnostim, da invalidi glasujejo po pošti ali na domu jim je potrebno brez dvoma omogočiti dostop glasovanje na vseh voliščih v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno upoštevati tudi časovni vidik, volitve so čez nekaj mesecev, istočasno pa tudi racionalnost in ekonomičnost pri porabi javnih sredstev.

Do 18. novembra, dneva glasovanja na rednih lokalnih volitvah, je še nekaj časa, vendar bodo obstoječa volišča pred tem v uporabi že prej, zato MJU priporoča, da občine čimprej skrbno preverite dosedanja volišča in sledite usmeritvam Državne volilne komisije številka 042-1/2018-11 z dne 30. 3. 2018, ki jih je sprejela pred izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v prilogi), saj bodo brez dvoma veljale tudi za redne lokalne volitve 2018. 

Celoten dopis MJU je na voljo TU, usmeritve DVK pa si alhko preberete TU.

* * *


< POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE