30.10.2020 Starost: 1 let

DOSEŽEN DOGOVOR GLEDE OBRAČUNA KILOMETRINE PRI POVRAČILU POTNIH STROŠKOV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 30. 10. 2020 - Vlada in sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede obračuna kilometrine pri povračilu potnih stroškov po sprostitvi cen bencina. Vlada je na današnji dopisni seji pristojne ministre tako pooblastila za podpis aneksov h kolektivnim pogodbam, v katere bo prelit dogovor.


Kot podlaga za obračun kilometrine se bo upoštevala najvišja cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina za pretekli mesec, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.

Podatek maloprodajne cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za Slovenijo se namreč tedensko sporoča Evropski komisiji in je vsak četrtek dostopen na spletni strani https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin. Upoštevala pa se bo torej najvišja od objavljenih cen v določenem mesecu.

Ministrstvo za infrastrukturo bo to ceno za vsak mesec posebej sporočilo ministrstvu za javno upravo, ki jo bo objavilo na svoji spletni strani. Cena se bo uporabljala od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek na omenjeni spletni strani objavljen. Za oktober se bo uporabila cena, ki bo na spletni strani ministrstva objavljena v novembru.

Po veljavni ureditvi zaposlenim pripada povračilo v višini stroškov javnega prevoza. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, pa je upravičen do kilometrine. Ta se mu prizna v višini osmih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Ker pa se od prvega oktobra cene naftnih derivatov oblikujejo prosto na trgu, se je postavilo vprašanje, kaj bo odslej osnova za obračun kilometrine pri potnih stroških, pa tudi v primerih, ko se javnemu uslužbencu v službene namene odobri uporaba lastnega avtomobila.

Ta za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za prevožen kilometer, za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa 30 odstotkov.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so o tem vprašanju govorili v začetku tega tedna na sestanku, ki je potekal prek video povezave. V četrtek pa so, kot so zapisali v današnjem sporočilu po seji vlade, minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Ta določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence. Te določbe pa se vključi tudi v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki vsebujejo določbe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela.


< PROTIKORONSKI UKREPI BODO PODALJŠANI ZA TEDEN DNI