16.04.2021 Starost: 2 let

DOPOLNJENA NACIONALNA STRATEGIJA CEPLJENJA

Ljubljana, 16. 4. 2021 - Vlada RS je na 200. dopisni seji sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo V. Na novo oziroma podrobneje so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje.


V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem in omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.

Glede na navedeno je treba najprej cepiti skupine prebivalstva, pri katerih je večje tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi COVID-19. V čim krajšem času je treba doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva oz. vsaj 60 odstotkov (1.200.000 prebivalcev). Za dosego tega cilja pa se sprejema ustrezno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

                                                            * * *


< VLADA RS NA 70. REDNI SEJI TUDI O SPREMEMBAH ZAKONA O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI