19.08.2016 Starost: 6 let

DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 8. 2016

Ljubljana, 18. 8. 2016 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.


Gre za vsebinsko in finančno razčlenitev operativnega programa, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa s konkretnimi ukrepi. Spremembe Odloka bo Vlada objavila v Uradnem listu RS.

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16) v sodelovanju z ministrstvi  (posredniškimi organi) pripravila spremembo izvedbenega načrta operativnega programa (INOP). Gre za peto spremembo Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je Vlada RS sprejela 9. 7. 2015 (Uradni list RS, št. 50/05).

 

Namen INOP je zagotoviti celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, predvideno dinamiko izvedbe ter zagotavljanje doseganja specifičnih ciljev operativnega programa. Gre za večletno načrtovanje, ki vsebuje vsebinsko in postopkovno opredelitev načinov izbora operacij na ravni posameznega specifičnega cilja.

 

Tokratno sprememba Odloka narekuje potreba po dopolnitvi INOP, saj se spreminja dinamika izvajanja - v letih 2017 in 2018 se zmanjšuje in posledično povečuje v kasnejših letih.

 

Podrobnejši prikaz INOP bo objavljen na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si Opis: http://www.vlada.si/fileadmin/template/images/icons/globe.gif.

 

 


< OKOLJSKO POROČILO ZA OSNUTEK NUV II IN ZA OSNUTEK PROGRAMA UKREPOV ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2016 – 2021 – JAVNA OBRAVNAVA