03.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DOPIS PREDSEDNIKU VLADE ZA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPEK SPREJEMANJA PREDPISOV, KI POSEGAJO V KORIST OBČIN

Ljubljana, 03.08.09 – Predsednik Združenja občin Slovenije je predsedniku Vlade RS poslal dopis v katerem zahteva vključitev reprezentativnih združenj občin v postopek sprejemanja predpisov, ki posegajo v korist občin. V dopisu predsednik Združenja občin opominja na status reprezentativnosti, ki ga ima Združenje in Zakon o lokalni samoupravi po katerem je Vlada dolžna Združenje vključevati v postopke sprejemanja vseh predpisov, ki posegajo na področje lokalne samouprave.


Dopis se nanaša predvsem na primer sprejemanja Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pri katerem Ministrstvo za okolje in prostor, Združenja občin Slovenije, ni obvestilo. Na združenju smo na podlagi dopisa predlog pravilnika prejeli in nanj pisno posredovali pripombe. Ko na naš dopis nismo dobili odgovora, smo predstavnike ministrstva zadnji teden julija pisno prosili za sestanek, na katerega prav tako nismo prejeli odgovora. Kasneje smo jih preko telefona prosili za sestanek, vendar so nam povedali, da se minister z nami ne more sestati, ker je cel mesec zaseden oz. odsoten. Tudi na prošnjo za sestanek na nižjem nivoju, so odgovorili negativno, saj vodja pristojnega direktorata ni imel časa in, da je pravilnik že podpisan in posredovan uradnemu listu.
Ker gre za zelo pomembno tematiko, ki močno posega v avtonomijo občin smo v dopisu predsednika vlade prosili za posredovanje, saj menimo, da so uradniki dolžni spoštovati zakone in tako zainteresiranim na podlagi predpisov zagotoviti sodelovanje.
Poleg navedenega je vsebina tega pravilnika izjemnega pomena, saj je predmet 2. točke Dogovora o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi združenji, ki govori o preučitvi možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Tako smo z Ministrstvom za gospodarstvo dosegli dogovor, da se uredba, ki ureja to področje razveljavi. Ta uredba bo prenehala veljati 15.08.2009, vendar pa novi pravilnik postopek in metodologijo določanja in oblikovanja cen komunalnih storitev še poostruje, kar pomeni, da vlada v avtonomijo občin na tem področju še bolj posega.


< 39. SEJA VLADE