10.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DOPIS MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR V ZVEZI Z NEVKLJUČEVANJEM OBČIN IN REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ PRI SPREJEMANJE AKTOV

Ljubljana, 10.8.2009 – Predsednik ZOS je Ministru za okolje in prostor poslal dopis v zvezi z sprejemanjem Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kot odgovor na dopis ministrstva. V dopisu predsednik ZOS opominja na ministrstvo poslano zahtevo po vključitvi reprezentativnih združenj občin v postopek sprejemanja zgoraj navedenega pravilnika, na katero smo prejeli dopis, da bo Pravilnik občinam predstavljen v mesecu septembru.


Izredno nas veseli, da bo ministrstvo izvedlo omenjeno predstavitev, vendar pa menimo, da bi občine morale imeti možnost aktivno sodelovati že v fazi sprejemanja tega akta. V združenju smo se zelo trudili, da bi to možnost dobili, vendar s strani ministrstva ni bilo odziva. Vsebina tega Pravilnika je za občine izjemnega pomena, saj je predmet 2. točke Dogovora o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi združenji, ki govori o preučitvi možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Na podlagi navedenega smo na ZOS mnenja, da sam postopek sprejemanja tega Pravilnika ni bil pravilen in ministrstvo pozivamo, da pristopi k pripravi spremembe tega akta in reprezentativni združenji vključi v postopek sprejemanja akta.


< DOPIS : PODATKI O PODROBNEJŠI NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ