04.01.2021 Starost: 2 let

DONACIJA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V VIŠINI 15.000 EVROV ZA POMOČ HRVAŠKIM OBČINAM PRI ODPRAVI POSLEDIC RUŠILNEGA POTRESA

Ljubljana, 4. 1.2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo na prvi redni seji v letu 2021 in med drugim odločilo, da hrvaškim občinam za odpravo posledic decembrskega rušilnega potresa donira sredstva višini 15.000 evrov. Ponovno tudi pozivamo občine, da skušajo po svojih močeh pomagati prizadetim v potresu na Hrvaškem.


Člani predsedstva ZOS so odločali o donaciji v višini 15.000 EUR, ki jo je ZOS nakazalo na račun Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas za pomoč prizadetim v potresu v sosednji državi.

Združenje občin Slovenije je že 30. 12. 2020 podalo  pobudo vsem občinam v naši državi, da po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Odziv naših občin članic je bil, po naših podatkih, kar precejšen, saj je večino občin v katerih so župani naši člani, sredstva že doniralo. Slovenske občine pa so donirale pomoč tudi obliki materialnih dobrin.

Rušilni potres na območju Petrinje je zahteval več smrtnih žrtev, poškodovanih je veliko ljudi, predvsem pa je nastala velika materialna škoda, poškodovane ali celo uničene so številne javne ustanove, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in stanovanjski objekti. Uničena je cestna infrastruktura in je posledično otežena tudi dostava humanitarne pomoči ljudem, ki jo najbolj potrebujejo. Prekinjena je dobava električne energije in vode. Prav tako so pretrgane telefonske linije, internet in močno poškodovani drugi nujni infrastrukturni objekti.


Popotresna sanacija bo dolgotrajna in velik finančni zalogaj, zato občine ponovno pozivamo, da pristopijo na pomoč.

Za morebitne dodatne informacije kontaktirajte predsednika ZOS Roberta Smrdelja na 031 673 007.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN NA POMOČ HRVAŠKIM "KOLEGOM"