10.11.2014 Starost: 8 let

DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 7. 11. 2014 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala razprava v zvezi z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, in sicer na temo določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč.


Kmetijski minister mag. Dejan Židan je sklical sestanek s predstavniki kmetijske stroke, okoljskega ministrstva in občin. Kot je poudaril, želi ministrstvo zaključiti razpravo glede načina določitve trajno varovanih KZ. Ministrstvo je namreč pred odločitvijo, ali naj se trajno varovana KZ določijo po veljavnem Zakonu o kmetijskih zemljiščih (novela ZKZ-C)  ali pa po predlogu novele Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je bil v medresorsko usklajevanje poslan 20. 1. 2014.

 

Veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih predvideva sprejem  uredbe o strateških območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, izdelavo strokovne podlage, na podlagi katere bi določili potencialna območja trajno varovanih KZ, ki bi pomenila le predlog trajno varovanih KZ, občine pa bi območja trajno varovanih KZ določila v OPN.

 

Predlog novele zakona predvideva sprejem uredbe o določitvi kvote trajno varovanih zemljišč, določitev kvot trajno varovanih KZ po posameznih občinah, predvidene so poenostavljene strokovne podlage, dovoljena bi bila gradnja enostavnih kmetijskih objektov.

 

Primerjava je zelo poenostavljena, več si lahko preberete v Initiates file downloadpriponki.

 

Po veljavnem zakonu strokovne podlage pripravi MKGP, težavo pa vidijo  v pomanjkanju finančnih sredstev, saj je bila odškodnina za spremembo namembnosti, ki je po zakonu sicer predvidena za vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč, precej zmanjšana in bodo potrebni večletni zneski za zagotovitev strokovnih podlag. Pri tem nameravajo popraviti bonitete le tam, kjer so dvomljivih vrednosti, drugače se ohranjajo obstoječe bonitete. Strokovnjakinja s področja pedologije je zatrdila, da razen izjemnih primerov, bonitete zemljišč v glavnem držijo.

 

Opozorjeno je bilo, da se z administrativno določitvijo kvot trajno varovanih KZ občine postavlja v neenakopraven položaj: občine z izrazito hribovito lego bi težko zagotovile z uredbo predvideno kvoto. Tudi sicer je bila s strani občin izražena bojazen, da bo v primeru določitve kvot z uredbo težko zagotoviti s kvotami določen obseg trajno varovanih KZ. Po drugi strani pa testni primeri treh občin kažejo, da ni bilo težko najti s kvoto določenega obsega trajno varovanih KZ.

 

Vsak koncept je bil deležen določenih kritik, večina udeležencev sestanka pa se je nagnila k temu, da bi se trajno varovana KZ določila na podlagi veljavnega zakona, ki naj bi bil z vidika prostorskega načrtovanja primernejši in za občine ugodnejši. Ministrstvo v tem primeru stremi k temu, da se veljavni zakon ne bi spreminjal, razen če bi bile potrebne določene nujne, operativne spremembe.

 

Zato občine pozivamo, da podate predloge sprememb veljavnega zakona, ki bi bili nujni in brez katerih izvajanje zakona po vašem mnenju ne bi bilo mogoče.  Pri tem se iščejo rešitve, ki bi postopek določitve trajno varovanih KZ skrajšale in pocenile.

 

Naprošamo vas, da na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  do petka, 14.  11. 2014, posredujete pisne predloge glede morebitnih potrebnih sprememb veljavnega Zakon o kmetijskih zemljiščih.

 

 

 

 


< 3. REDNA SEJA PREDSEDSTVA- DOGOVOR ZA VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV Z VLADO