22.12.2020 Starost: 1 let

DOLOČENE OMEJITVE IN IZJEME MED BOŽIČNO-NOVOLETNIMI PRAZNIKI

Ljubljana, 22. 12. 2020 – Vlada RS je na 147. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času, Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2020.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja v med-prazničnem obdobju.

S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije zmanjšuje število izjem na naslednje dejavnosti:

• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
• lekarne,
• prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
• kmetijske prodajalne,
• bencinske servise,
• finančne storitve,
• pošto,
• dostavne službe,
• dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
• individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
• osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
• druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:
• od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
• od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

Celoten povzetek 147. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< VLADA POTRDILA BESEDILO PKP7 IN SPREJELA NAČRT UKREPOV V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV